Regjeringspartiet Arbeiderpartiet har gjennom sin skattepolitikk foretatt den reneste heksejakt etter å gjøre din private bolig til statens melkeku nummer en.Dette vil Fremskrittspartiet kjempe imot.Fremskrittspartiet går inn for å fjerne begrepet ”fordelsbeskatning” ved egen bolig.Å skaffe seg en bolig er en enorm investering for en familie, og vil i stor grad prege den personlige økonomien til en gjennomsnittlig familie i mange, mange år. For å ha råd til å kjøpe egen bolig har de fleste lønnsmottakere over lagt tid satt til sides penger og spart opp nødvendig egenkapital slik at de til slutt kan få råd til en totalfinansiering av boligen.Det er derfor helt urimelig at staten på toppen av dette skal berike seg med ekstraskatt fra de som til slutt klarer å spare slik at de får råd til å kjøpe egen bolig av vanlig lønnsinntekt (som allerede er beskattet). De burde jo heller få fradrag på skatten istedenfor å bli "straffeskattet".På toppen av fordelsbeskatningen krever staten også formueskatt. Fremskrittspartiet vil også fjerne denne skatten av samme grunn. Dokumentavgiften er en ytterligere ekstra ”flytteskatt” på boligen din. Det er helt urimelig at staten skal ha 2,5 % av kjøpesummen bare fordi du bytter eller kjøper bolig. Ordet dokumentavgift er nok ikke tilfeldig valgt. Det høres ut som at avgiften skal dekke en behandling av dokumenter, men dette er jo ikke tilfelle.Vanlig tinglysingsgebyrer kommer jo som kjent i tillegg med kr 1 200.— Hvorfor skal du da måtte betale staten ytterligere kr 25 000.- bare fordi du kjøper deg en ny bolig til en verdi av 1,0 mill. Tenk på hvor lenge man må gå i arbeid for å tjene inn de kr 25 000.- som nettoinntekt?Men ikke nok med dette. Det offentlige skal ha mer skatt av boligen din, blant annet ved å gi kommunene adgang til å kreve inn eiendomskatt.Eiendomskatt er således ytterligere en kommuneskatt som kommer på toppen av alt annet. Nå snakker vi ikke om dobbeltbeskatning men tredobbelbeskatning. Enkelte kommuner har heldigvis ikke innført eiendomskatt, men Arbeiderpartiet har sågar gått inn for å vurdere en tvungen eiendomskatt for alle kommuner.Den siste ekstra skatteleggingen som er kommet på bolig er moms på en rekke tjenester knyttet til bolighandel. Takst og eiendomsmegling ble fra 1 juli i år momsbelagt. Dette må du som eiendom/boligbesitter betale mer for.I tillegg til all denne skatten kommer alle kommunale avgifter knyttet til det å erverve og eie en bolig.Dette viser at Arbeiderpartiet forstsatt med sin politikk ser på egen bolig som luksus, og ikke som et nødvendig og positivt tiltak for å skape trygge og gode oppvekstvilkår for egne barn. Fremskrittspartiet tar et kraftig oppgjør med den offentlige grådighetskulturen som flår vanlige lønnsmottakere med skatt. Vårt parti er det partiet som i alle år har kjempet mest for å få en sterk nedsettelse av skatter og avgifter for folk flest.Det grunnleggende i Fremskrittspartiets samfunnssyn er nemlig troen på og respekten for det enkeltes menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi.Derfor vil Fremskrittspartiet styrke den private eiendomsretten, og akseptere ikke at det skal betales formueskatt, eiendomskatt eller arveavgift. Slike skatter er i realiteten dobbeltbeskatning som Fremskrittspartiet vil fjerne.Fremskrittspartiet ønsker at folk skal ha et lavest mulig skattetrykk og vil derfor kjempe for å fjerne unødvendige skatter og avgifter slik at folk oppfatter rettferdighet mellom det som betales inn, og det som ytes tilbake.Folk trenger å få beholde mer av opparbeidet lønnsinntekt, og Fremskrittspartiet vil derfor gradvis avvikle inntektsskatten for lønnsmottakere.Hvis du er en av de som er blitt grundig lei av Arbeiderpartiets grådighet etter å skattelegge vanlige folk, skal du stemmen Fremskrittspartiet ved høstens valg.Av Gunnar Bakke, Bystyrerepresentant Frp