Av Alv Okkenhaug, Frogner i Sørum Kulturministeren bør revurdere sitt standpunkt. Såfremt det er mulig må Nordahl Griegs levninger føres hjem og stedes til hvile med den ærbødighet som er ham verdig. Det er ikke — som kulturministeren uttaler det - å vise respekt å la ham hvile blant rot og rammel på en tidligere tysk krigskirkegård!

Nordahl Grieg har betydd og betyr mye for mange nordmenn. Diktene hans har urovekkende aktualitet også i dag.

Jeg går ut ifra at kulturministeren kjenner til det grundige arbeidet som er gjort - ikke minst det siste året - for å skaffe best mulig opplysninger om Nordahl Griegs endelikt. Dette vet vi:

På et arkivkort fra Döberitz kirkegård fremgår det at en person med navn Nordahl har fått grav nummer 15 i rekke 5. Dødsdato er 2. desember 1943 - samme dato som det britiske Lancaster bombeflyet han var på tokt med styrtet i samme område.

Flere av besetningsmedlemmene på bombeflyet ble identifisert og gravlagt med sitt fulle navn, men ikke Nordahl Grieg. (Han hadde ikke militært id-merke på seg under bombetoktet over Berlin, kun et sølvmerke med inskripsjonen Nordahl).

I 1949 flyttet britene sine falne fra Döberitz kirkegård i Øst-Berlin til Heeres Friedhof i Vest-Berlin. De lette også etter Grieg, men fant ham ikke, sannsynligvis fordi han var registrert og gravlagt under navnet «Nordahl».

De som den siste tiden har forsøkt å finne ut hvor Nordahl Grieg hviler, mener han aldri ble flyttet fra Döberitz kirkegård hvor han ble gravlagt 6. januar 1944. Nå er kirkegården rasert og full av skrot og søppel som for det meste stammer fra den sovjetiske okkupasjonen.

Det skal finnes et kart over Döberitz kirkegård fra tiden «Nordahl» ble gravlagt der. Med nåtidens hjelpemidler skulle det la seg gjøre å peile inn grav 15, rekke 5.

Norge som nasjon og dens kulturminister må ikke la en person som Nordahl Grieg hvile blant skrot og søppel i Tyskland, når nye opplysninger har fremkommet som kan lede til nasjonaldikterens grav. Skulle graven bli lokalisert, må Nordahl Griegs levninger føres til Norge og stedes til hvile her. Han må vises den ærbødighet han fortjener - dikteren som har inspirert det norske folk så uendelig mye, både i krig og fred.