KJELL ØSTERBØ

I løpet av de neste tre årene skal Bergens Tidende sammen med Adresseavisen og Stavanger Aftenblad investere til sammen 210 millioner kroner på utvikling av sitt nettilbud. (Dette er brutto-total, inntekter fra satsingen er ikke tatt med i denne beregningen.)

Formålet er å styrke posisjonen som ledende i sine markeder innen nyheter, aktualitet og annonser.

Målsettingen er å tredoble avisenes nåværende trafikk til samlet å nå 200.000 brukere daglig og rundt en million sidevisninger.

Publiserer over alt hele tiden Målet er at satsingen skal gå i økonomisk balanse i 2003. For å klare det, må de tre avisene samlet klare å hente inn 90 millioner kroner i inntekter på sine digitale tjenester dette året.

Dette forutsetter at redaksjonene i de tre avisene omdannes til multimedieleverandører som publiserer i alle relevante digitale kanaler hele døgnet.

Nyhetssatsing skal drives av hver enkelt avis, basert på lokale planer. Man vil derimot bruke felles teknologisk plattform og utstrakt bruk av felles partnere både på teknologi og innhold.

Aftenposten er med Sammen med Aftenposten vil de tre regionavisene utvikle nye regionguider som skal gi komplette oversikter over kultur— og aktivitetstilbud i landsdelene de dekker. I praksis betyr det guider for alle de fire største byene i Norge. Her skal man blant annet kan finne aktivitetskalender for uteliv og fritidsaktiviteter paret med stoff om film, musikk, scene og litteratur, i en miks som er tilpasset yngre målgrupper.

De fire avisene oppretter selskapet CityGuides sammen, som vil bygge videre på Oslo Puls-konseptet utviklet av Aftenposten. Denne tjenesten vil også bli tilbudt andre medier på lisensbasis.

Komplett fotballtjeneste Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad vil uten Aftenpostens medvirkning, også utvikle en felles tjeneste for fotballinteresserte.

Utgangspunktet for denne fellessatsingen er at Bergen, Trondheim og Stavanger alle har sterke eliteserielag. Tjenesten derimot vil omfatte både nasjonal og internasjonal fotball og gi en komplett fotballservice for brukerne. Også dette produktet vil bli tilbudt andre medier for bruk.

De samme tre avisene vil også etablere et felles nasjonalt annonsesalg for digitale tjenester rettet mot nasjonale annonsører. Salgsapparatet vil derfor bli styrket med selgere som bare skal jobbe for digitale medier.

Les også: Bergens Tidende har aldri tjent mer penger