Debatt

Av Vigdis Landro,

leder i LPP Sotra og Øygarden

Så fikk vi endelig Opptrappingsplanen i 1998, med øremerkede midler til psykiatrien i en åtteårsperiode, for å bøte litt på politikernes (og andres) dårlige samvittighet. Ut fra denne planen skal det investeres ca 3 milliarder til nybygging innenfor psykiatrien for hele landet. Dette er bare halvparten av det dok u menterte behovet da opptrappingsplanen startet opp.

Fram til i dag er ikke en krone utbetalt av disse midlene til viktige moderniseringsplaner for psykiatriske sykehus.

De som har vært innom Haukeland Psykiatriske Sykehus, for ikke å snakke om de som har måttet bli innlagt der, skjønner hva jeg mener når jeg påstår at dette er skammelig! Vestlandets største psykiatriske sykehus, (og mange andre sykehus), er en skam for det norske samfunn, og det må vi alle ta et ansvar for. Her blir alvorlig syke ungdommer stuet inn, og deler rom med andre fremmede, syke mennesker, om de da ikke får sengeplass i korridoren. Dette er Norge i år 2002!

Etter å ha lest oppslaget i Bergens Tidende 19. nov. der innbyggerne i Ytrebygda protesterte mot å få et psykiatrisk sykehus i nærmiljøet sitt, skjønner jeg litt av grunnen for at vi ikke er kommet lenger i psykiatrien.

Hvem tror disse menneskene det er som blir innlagt på sykehuset, og hva slags mennesker tror de det er? Som pårørende er jeg skuffet og sint over disse reaksjonene. Visst dere tenker etter, er jeg sikker på at de fleste kjenner en eller flere som er/har vært innlagt med en psykisk lidelse. De aller fleste er helt vanlige mennesker som deg og meg, som av ulike grunner har fått en ekstra bør å bære. I tillegg blir de stigmatisert for alt det er verdt, både i pressen og blant folk som ikke kjenner dem, og ikke vet hva det handler om. Er det ikke på tide at også de psykisk syke blir respektert og verdsatt som medmennesker og likeverdige borgere, som har rett på en fullverdig behandling både i og utenfor sykehus?

Jeg skjønner godt at det reageres når et flott jordbruksområde med ungenes skibakker blir ekspropriert til bygging av sykehus. Men noen «sykehuskoloss» vil jeg da virkelig ikke håpe det blir. Dette blir et sted hvor mange barn og unge skal oppholde seg over lengre tid, så jeg håper beboerne i området også vil være like opptatt av det estetiske ved sykehusbygningene, og engasjere seg i det.

Jeg har tidligere hørt at planene for nytt psykiatrisk sykehus var klare, og at de bare ventet på finansieringen. Det var derfor ekstra skuffende å lese at det ikke engang var ferdig en reguleringsplan for området. Dette har fylket og sykehusledelsen hatt fire år på seg til å planlegge!

Er det igjen snakk om manglende prioriteringer av de psykisk syke, ogskal det virkelig ta fireår til før det nye sykehuset kan tas i bruk?

Vi vet at køen av barn og unge med psykiske lidelser vokser for hver dag, og at hele familien lider fordi de ikke får tidsnok behandling. Nå må alle krefter settes inn for å få i gang denne sårt tiltrengte utbyggingen.