• Roligheten er selve livet. I stedet for å slenge rundt på kjøpesentrene har jeg gått her oppe og stelt hestene fire ganger i uken i snart syv år, sier Monica Fjeldberg (16).

Både hun og venninnene Reidun Gjerstad (13) og Line Andersen (13) er opprørt over at ridesenteret i Sædalen forsvinner.

— Det er helt forferdelig at de tar seg den friheten å legge ned senteret. Kommunen spytter penger inn i anlegg til fotball og basket, men gidder ikke hjelpe oss som driver med hest, mener Reidun. Hun forteller at det er lange ventelister på å få slippe til på de andre ridesentrene i Bergen. Derfor frykter hun og venninnene at mange av medlemmene blir gående uten fritidstilbud hvis Roligheten forsvinner for godt. Også flere barn med funksjonshemninger er flittige brukere av senteret.

Stalljentene er redd for hva som kan skje med de eldste hestene hvis senteret ikke snart får nytt sted å være. Men faren for slakt ser ut til å være avverget, ettersom hestene inntil videre er sikret beiteområde i Sandalen.

De tre stalljentene sier miljøet er godt og at ungdommene som tilbringer store deler av fritiden sin på Roligheten, er en sammensveiset gjeng.

— Byrådet uttaler seg begeistret om planene for et Barneland ved Store Lungegårdsvannet. De burde heller bry seg om å ta vare på de etablerte tilbudene for barn og unge i denne byen. Det ligger en enorm forebyggende gevinst i å ta vare på dette senteret. Barna våre vokser på å være her, og vi foreldre føler oss trygge på at de blir godt tatt vare på av de dyktige lederne og instruktørene, sier Kari Kongsvik, en av foreldrene som har engasjert i kampen for Roligheten.

TRIVES I STALLEN: De har dyrket den store hestelidenskapen på Roligheten i Sædalen. I dag starter rivingen av ridesenteret. Monica Fjeldberg (fra v.), Reidun Gjerstad og Line Andersen synes det er fortvilende.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG