Av Martin Smith-Sivertsen, gruppeleder i bystyret for Høyre

Men i lederartikkelen begynner BT å fordele skyld. Mest skyld gir BT til Fremskrittspartiet. Det skal forbli uberørt her. Men BT gir også Høyre en del av skylden for den voksende rasismen. Den konkrete bakgrunn for dette er ifølge BT at Høyre mener at «folks skattepenger kan anvendes på bedre måter enn på kommunale ungdomsklubber og ditto fritidstilbud». BTs leder viser så til hva Høyre har gjort i hovedstaden. Påstandene fra BT er mildt sagt for grove overtramp å regne.

Først kan vi jo etablere noen fakta. Påstanden om at fritidsklubber og forebyggende tilbud er blitt lagt ned er direkte feil. I Oslo er det 108 kommunale fritidsklubber og 69 private ungdomsklubber, i alle bydeler, som mottar over 100 millioner i året til drift. Samlet sett brukes det langt mer på forebyggende ungdomstiltak enn før i hovedstaden. Og til BTs opplysning: Ingen fritidsklubber er blitt lagt ned under Høyre-byrådet.

Hva har vi så gjort i Bergen? I forbindelse med budsjettkompromisset mellom Høyre og byrådspartiene fikk Høyre til en påplussing til frivillige barne— og ungdomsorganisasjoner. I forbindelse med budsjettbehandlingen i bydelene har vi gått imot alle nedleggelser av ungdomsklubber, og vi har forsøkt få mer ut av de kommunale kultur- og ungdomskronene ved å flytte dem ut av det kommunale byråkratiet og inn i det frivillige ungdomsmiljøet.

Det som egentlig er mest skremmende med BTs lederartikkel er den holdningen som BT prøver å tillegge Høyre, om at vi er de som, sammen med Frp, må ta størst ansvar for fremmedfrykt og rasisme. Høyre tar sterkt avstand fra rasisme, og det vet BT utmerket. Vi har alltid gjort det og vil alltid komme til å gjøre det. I valgkampen 1999 var Høyre det eneste partiet som torde å ta opp fremmedfrykten i valgkampen. Frontet av Høyres leder Jan Petersen, Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen, gikk Høyre aktivt ut mot fremmedfrykt, og tok avstand fra Frps politikk og «Harry-showene» til Hedstrøm og Kleppe. De andre partiene forholdt seg tause. I tillegg har jeg ved flere anledninger tatt opp saker her i Bergen, angående rasisme og fremmedfrykt, som viser at Høyre har stått fremst i kampen mot disse uverdige hendelsene. BT kommenterte nettopp dette en stund etter valgkampen med at ingen steder i norsk politikk er skillelinjene klarere enn mellom Høyre og Frp i nettopp denne saken.

Høyre er et parti som ønsker å føre en fremtidsrettet og moderne politikk, som tror på enkeltmennesket og som er åpent og tolerant for det nye. Dette er helt grunnleggende for Høyre. Og det vet BT. Derfor bør Bergens Tidende holde seg for god til å komme med slike antydninger, som ikke er i nærheten av å holde vann.