Ved å samarbeide klarer de tre sykehusene å utnytte kapasiteten bedre. Små pasientgrupper samles på ett av sykehusene, og dette resulterer blant annet i kortere ventetid for pasientene.

Det nytter-prisen ble tirsdag delt ut for 12. gang, og 120 prosjekter i hele landet var vurdert av juryen. Prisen består av 100.000 kroner, og er et samarbeid mellom Sosial— og helsedepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS).

–Noe av hensikten med prisen er å fortelle andre at det går an å få noe til innen helse- og sosialsektoren, sa KS-leder Halvdan Skard under prisutdelingen.

Juryen påpeker at oppgavefordeling mellom sykehus i praksis har vist seg vanskelig, og at det derfor er ekstra gledelig at sykehustrekløveret i Rogaland og Hordaland har fått dette til.

Bydel Sagene/Torshov i Oslo, Drammen kommune, Nordland Sentralsykehus og Øksnes kommune delte andreplassen og fikk 25.000 kroner hver.

NTB