Hvis jeg kunne få velge mellom 5 års skolegang eller ingen skolegang, så ville jeg nok valgt 5 års skolegang. Et eksempel er at for 89 kroner kan Redd Barna gi et barn i Afrika ett års skolegang, det betyr at for 100 millioner kroner kan du Herman Friele sørge for at 1 million 123.955 barn får skolegang i ett år. Et annet eksempel er at gjennomsnittsinntekten i Etiopia er 700 US-dollar pr. år, dvs. mindre enn kr 5600 pr. år, så om du Friele hadde brukt 100 millioner kroner her, kunne du doblet inntekten til ca. 20.000 mennesker, hva tror du det ville gjort for dem å få en dobbel så stor inntekt? For ikke å snakke om dem som tjener mindre enn gjennomsnittsinntekten. Et tredje eksempel er vaksine, en vaksine som forhindrer meslinger koster kroner 2 (UNICEF), dvs. at 50.000 millioner kan bli vaksinert hvert år, (770.000 barn døde i 2001 av meslinger).

Vel, Friele, vi vet at du ikke kan hjelpe hele verden. Men du verden hvor glade vi ville bli om du sørget for at 1 million barn i Afrika, som i dag ikke får skolegang, vil få det i fremtiden. Og er du redd for korrupsjon, så er det en utmerket idé å kanalisere pengene gjennom f.eks. Redd Barna. Som fadder vil du med kroner 100 millioner sørge for at 45.662 barn kommer inn under Redd Barnas fadderordning pr år. I løpet av en femårsperiode ville du altså kunne gitt 45.000 barn en grunnleggende skolegang og et verdig liv. Det monner mer enn nok for meg, herr Friele, så pengene på bordet, takk.

ELI STANGELAND