— I Hordaland rammes Halhjem - Sandvikvåg, Bruravik- Brimnes og Venjaneset - Hatvik. I Sogn og Fjordane er det fire samband som blir rammet. Det er Manheller- Fonnes, Lavik-Opedal, Lote - Anda og Gudvangen- Lærdal, opplyser regionsekretær Tore Steine i Norsk Sjømannsforbund til bt.no.

På Venjaneset – Hatvik blir sambandet stengt ved en eventuell streik. For de øvrige sambandene kjøres det med halv kapasitet.

Nærmere 30 fergesamband i ti fylker kan bli rammet av streik fra torsdag morgen dersom meklingen mellom rederiene og sjømannsorganisasjonene ikke fører frem.

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom Rederienes Landsforening og Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund går ut ved midnatt onsdag.

Organisasjonene har varslet streik for sine medlemmer ved en rekke riksveiferger.

Seks av fergesambandene i Nordland er med i streikeuttaket, fem i Møre og Romsdal, fire i Troms og Sogn og Fjordane og tre i Hordaland og Rogaland.

Enkelte samband i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Østfold/Vestfold og Oslo/Akershus kan også bli rammet.

BEHOLD ROEN: Det gjelder å beholde roen og ikke hisse seg opp, dersom sjømannsorganisasjonene går ut i en lovlig streik ved midnatt onsdag. ILLUSTRASJON: SVEN TVEIT