Gruppen skal redde og helst forbedre norsk eksportindustri. Utvalget er viktig nok, men Kystpartiet reagerer sterkt på sammensetningen av gruppen.

Av åtte medlemmer bor fire i Oslo og fire i Bærum. Alle har økonomiutdannelse på høyere nivå, men de har aldri arbeidet i eksportindustrien og har dermed ikke eksportert en eneste vare.

Dette er sikkert bra folk, men etter Kystpartiets oppfatning burde utvalget vært sammensatt av folk fra fiskeoppdrett, møbelindustri, og andre næringer som virkelig er konkurranseutsatt. Det er også et paradoks at ingen i utvalget kommer fra distriktene. Det er merkverdig at regjeringen ikke har funnet noen kandidat utenfor Oslo-gryta som er verdig til utvalget.

Kystpartiet mener at skal ekspertgruppen ha troverdighet, må den få inn nye folk. Folk med erfaring og med perspektiv på hvor industrien er lokalisert. Eksportindustri er ikke det som først og fremst kjennetegner Oslo og Bærum.

JAN-OVE FROMREIDE,

POLITISK NESTFORMANN KYSTPARTIET I HORDALAND