Media på sin måte liker å slå stort opp rikfolkets fråtsing når det gjelder behovet for å bygge flotte fritidseiendommer på høyfjellet eller i skjærgården, skaffe seg luksusleketøy som cabincruisere eller på andre måter "hvitvaske" de formuer som er et resultat av at skatteloven gir dem anledning til å figurere som nullskattytere i likningsprotokollen. Så ser vi — etter atskillig mindre prangende overskrifter - at en rekke barnefamilier i vårt Velstands-Norge lever under fattigdomsgrensen! Foreldre har knapt nok råd til å kjøpe mat til ungene sine, og andre primærbehov må vente i håp om at morgendagen skal gi en litt bedre uttelling. Situasjonen for disse barna blir ikke bedre når de i tenårene føler de må lyve eller stjele for å gi skinn av at de eksisterer under noenlunde samme levekår som sine jevnaldringer.Jeg skal ikke kunne vite hvilken smak visse sentrale politikere får i munnen når de leser om barn som lider på grunn av slik skjev fordeling av godene. Som politisk engasjert "fryser" jeg av maktesløshet i denne sammenheng, leter etter løsningsmodeller og innfallsvinkler som kan lede frem mot et bedre samfunn å leve i. Jeg letter etter et politisk konsept som kan endre denne ubalansen - dette sosiale misforholdet. Egentlig er det mer enn besynderlig at såkalte økonomiske eksperter - så effektive når det gjelder å skattelegge oss ubemidlede etter millimetermål - ikke også finner probate metoder som kunne gjøre det lettere for de trengende å få endene til å møtes uten å måtte gå tiggerveien til sosialkontorene. Og det er i grunnen underlig å registrere med hvilken stoisk ro og mangel på tiltak de fleste politiske partier, særlig Arbeiderpartiet, slapper av overfor denne situasjonen og behendig finner andre tema for sitt engasjement. Var det kanskje en tanke for dette partiet å forsøke å sette en stopper for offentlig sløsing?I mine politiske tankerekker etterlyser jeg en revisjon av skatteloven som kan gjøre det enklere for alle å leve det gode liv i Norge. SIV VÅGSHOLM,VENSTRE-MEDLEM,VARAREPRESENTANT I BYSTYRET