I den forbindelse er det interessant å se at Høyre er så tydelige på hvem sine interesser de forsvarer.

Høyre snakker om skatteletter og mer igjen for pengene. Men hvem er det som skal få disse skattelettene og hvem er det som skal få mer igjen for sine millioner? Høyre-regjeringen har gitt 20 milliarder kroner i skattelette til de rikeste her i landet. Likevel hadde de ikke råd til å heve frikortgrensen for ungdom til 35.000 kroner, selv om de lovet dette i hele forrige valgkamp. 20 milliarder kroner har de gitt i skattelette til de rikeste, 20 milliarder som de har stjålet fra fellesskapet og som kunne vært brukt på opprusting av skolebygg, bekjempelse av arbeidsledighet, gratis helsetjenester og et bedre kollektivtilbud. Da Høyre fjernet skatt på aksjeutbytte innebar dette gjennomsnittlig 60.000 kroner i skattelette til de med høyest inntekt og omtrent en femtilapp i skattelette til oss andre.

Med SV sin skattepolitikk vil de aller fleste nordmenn få mindre i skatt. De som allerede skummer fløten fra fellesskapet og tar ut millioner i aksjeutbytte skal derimot begynne å betale skatt slik som alle andre.

Også her i Bergen er det tydelig hvem sine interesser Høyre tjener. Høyre vil redusere eiendomsskatten. Dette er det de rikeste som tjener på. De som skal betale for dette er de som er svakest stilt og sliter mest med å få endene til å møtes, nemlig sosialhjelpsmottakerne. Bergen Høyre vil kutte 25 millioner i sosialhjelpen hvert år den neste fireårsperioden!

Hvis du må slite for å finne et sted å bo hvor du har råd til å betale den månedlige leia, da er SV partiet for deg. SV vil nemlig kontrollere leieprisene slik at ingen betaler mer enn 20 prosent av det de får utbetalt i lønn eller i lån og stipend på å bo. Sammenliknet med 40-60 prosent slik som situasjonen er i dag.

I motsetning til de andre partiene har SV klart og tydelig valgt side. Vi har valgt side for vanlige arbeidsfolk. Vi skal omfordele ressursene slik at det er vanlige folk som vinner. Overklassen skal også bli nødt til å bidra til fellesskapet. Derfor vil vi innføre skatt på aksjeutbytte og gi en saftig skattesmell til dem som allerede vasser i spenn. Disse pengene skal vi bruke til kommunene, opprusting av skolebygg, reisestipend til studenter, fjerning av skatt på sykdom i form av egenandeler, skolebokstipend til elever og mange andre gode kollektive velferdsordninger.

Ingen skal komme og si at SV bare deler ut penger uten å ha dekning for det i budsjettet. SV er nemlig helt tydelige på hvor vi skal ta pengene fra. Vi skal innføre skatt på utbytte, øke toppskatten og redusere pengesløsingen på våpen og militæret. Vi skal ta pengene fra dem som skummer fløten og gi dem tilbake til fellesskapet. SV har valgt side for vanlige arbeidsfolk og mot overklassen.

Helga Eggebø, Hordaland Sosialistisk Ungdom