Hennes eget parti har styrt Bergen i 16 år, en styring som år for år har ført Bergen stadig nærmere et økonomisk kaos. Underskuddene øker og byrådet sier selv at de ikke har gode ideer for å få snudd utviklingen.

Innbyggerne i Bergen fortjener nå et styringsdyktig byråd og bystyre, Høyres utfordring blir å få til dette skiftet.

Våre politiske motstandere, bl.a. Borghild Lieng, spør stadig om hva som er Høyres løsning for å få Bergen på rett kjøl, og gi innbyggerne mer igjen for pengene.

Løsningene har i en årrekke blitt presentert, bl.a. i Høyres budsjettforslag og i politiske debatter, men når ikke Ap og deres koalisjonspartnere selv har tro på løsningene, vil de ikke høre etter eller ta inn over seg, at det faktisk er løsninger på problemene.

Innbyggerne har krav på at vi prøver ut alternative løsninger for å bedre tjenestetilbudet, og for Høyre vil en god løsning være å ta i bruk nye, desentraliserte driftsformer samt å bruke konkurranse som virkemiddel i all kommunal tjenesteproduksjon.

I 16 år har Ap vanstyrt Bergen — og vist en manglende evne til å prioritere kommunens kjerneoppgaver. De har prioritert alt, og dermed rammer nedskjæringer også innbyggere som trenger de kommunale tjenester mest - barn/unge, skoletilbud og pleietrengende eldre.

Høyre vil prioritere de nevnte oppgaver, innsatsen på alle andre områder må gjennomgås og kommunens driftsmodeller må vurderes.

Lieng tar opp spørsmålet med arbeidsplasser og om salg av BKK. Les vårt valgprogram, Borghild Lieng, der finner du svar på dine spørsmål og også gode tips for hvordan vi skal bedre byens økonomiske situasjon og gi innbyggerne de gode tjenester de har krav på!

LHilde Onarheim, bystyrerepresentant Høyre