Angrepet kommer fra en mann som nyter full pensjon (meget gunstig sådan) fra sin tid som stortingsmann, og som vel har sikret seg en rundhåndet «sluttpakke» fra NRK. Skal vi tippe at Einar Førde nyter en pensjon som den vanlige nordmann bare kan drømme om? Han bygget også villa i Holmenkollåsen og trakk fra gjeldsrenter og nøt godt av inflasjonen og etablerte dermed en formue hinsides rekkevidden av enhver arbeider. For Einar Førde gjelder i høyeste grad hans påstand «at dei tente meir ved å sitje heime og drikke øl enn dei gjorde når dei gjekk på arbeid».

Førde angriper nå de velgere som stemte Arbeiderpartiet frem til dets storhetstid og som frem til nå har vært lojale mot partiet. Hvordan ser det ut fra deres ståsted?

— de var unge i tiden etter krigen og opplevde en dramatisk bolignød,

— derfor måtte svært mange bo hos foreldrene i de første årene av sitt ekteskap,

— deretter noen år i hageleiligheter eller lignende - ett soverom, stue og kjøkken,

— først ett godt stykke inn i 60-årene ble forholdene lettere,

— det ble etter hvert leilighet i borettslag, men fradrag for gjeldsrenter fikk man ikke, man

var jo å regne som leietaker, fradragsretten for denne boformen kom først senere,

— etter hvert maktet noen å bygge sitt eget hus, vanligvis med stor egeninnsats, men folk skulle jo gjøre opp for seg her i livet, så målet var å nedbetale lån før man pensjonerte seg, man skulle ikke ligge noen til byrde. Luksus i form av utenlandsferier, biler etc. lå fremdeles frem i tiden.

Og nå opplever en rekke eldre mennesker å bli beskyldt for å ha bygget opp formuer fordi de bor i eget hus og er gjeldfrie, de trodde jo at nedbetaling av gjeld var en dyd. Og ifølge Førde har de levd Herrens glade dager i hele sitt voksne liv, og etablert formuer på tilnærmet uhederlig vis.

Det er mange årsaker til Arbeiderpartiets dramatiske tilbakegang, men en viktig årsak er uten tvil hetsen i regi av partiet mot de velgerne som i sin tid, i tiår etter tiår, stemte Ap frem til seier. De føler seg neppe hjemme lenger i Ap.

Av Bjarne Hauge