For vestlandsregionen førte dette til at regionskontoret for Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane ble lagt til Leikanger.

Vi var mange som arbeidet for å få regionskontoret lagt til Bergen, både fra næringslivet og fra politisk hold. Det er frustrerende at dette arbeidet ikke førte frem.

Lokaliseringen til Leikanger er likevel på linje med de grep som ble gjort i de øvrige 4 regioner.

Bergen skiller seg i så måte ikke fra resten av landet. Kritikken mot Hordalandsbenken, som flere Ap-politikere nå faller hen til å budbringe, er ikke relevant. Nasjonale grep gjelder også for Bergen. Ranveig Frøyland (Ap) og Arne Sortevik (FrP) må gjerne ta initiativ på Stortinget til å korrigere reformen, hvis de ønsker å endre vedtaket.

Så får vi se om tøffe utspill i bergenspressen følges av reelle fremstøt i Stortinget. Jeg har min tvil om akkurat det.

Desentraliseringen har også positive dimensjoner. For det første skal det rasjonaliseres 400 millioner kroner per år. Gevinsten skal brukes på mer samferdsel. Det er formålet med hele reformen. Lokalisering av hovedkontor vil i liten grad påvirke gevinsten, den avgjøres av de grep som gjøres og av gjennomføringsevnen. For folk flest er det økte ressurser til samferdsel som betyr noe, ikke hvor veikontoret ligger.

Det andre poenget er at regjeringen viser en historisk slagkraft i forhold til desentralisering av statlige arbeidsplasser.

Regjeringens linje ble presentert på mer generell basis av Arbeids— og Administrasjonsminister Victor Norman for kun få uker siden. Målet om desentralisering er ikke ny, det nye er gjennomføring. Regjering etter regjering har hatt dette som et uttalt mål, men lite er gjennomført.

Per Arne Berge og Per Rune Henriksen fra Arbeiderpartiet raser over Leikanger-vedtaket i Bergens Tidende 8. februar. Det er forståelig med frustrasjon, men når Henriksen kaller dette for en distriktspolitisk sminke på liket, så tråkker han langt over.

Henriksen, som er styremedlem i Hordaland Arbeiderparti, har intet grunnlag for en slik kjepphøy holdning. Arbeiderpartiet har programfestet utvikling av regioner som en motkraft til sentralisering, skriver Henriksen.

Festtalene har ikke vært mangelvare fra Ap. Men har partiet levert? Overhode ikke. Da Jørgen Kosmo var Arbeids- og administrasjonsminister var avstanden mellom brage visjoner og den faktiske leveransen et varemerke. Moderniseringen til Ap endte med en skriftlig instruks til samtlige departement om å ikke irritere fagbevegelsen unødig. En pinlig retrett, men sikkert helt etter boken i et parti som opptrer som LO-sjefens forlengede hånd.

Grepet som er gjort viser Samarbeidsregjeringens gjennomføringsevne i omstilling av offentlig sektor. Det viser handlekraft i bruk av desentralisering som distrikts- og regionalpolitikk. Bergen jubler når det er snakk om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. I Oslo vil klageropene bli høye hvis statlige arbeidsplass flyttes ut, for eksempel til Bergen. I motsetning til Ap-regjeringens unnfallenhet innen modernisering av offentlig sektor, så er Samarbeidsregjeringen iallfall i stand til å gjennomføre.

Torbjørn Hansen Stortingsrepresentant Høyre