Årsaken til at de tre tar opp dette, er at Gunnar Wiederstrøm en gang var gift med Ruth Grung, for tiden leder av Arbeiderpartiet i Bergen. Representantskapet har her, som kjent, i denne saken stemplet fru Knudsen som illojal.

Spørsmål knyttet til habilitet er vanskelige. Vi pressefolk er som alle andre, farget av våre omgivelser, ulike typer bindinger og interesser. Måten vi prioriterer og vinkler saker på henger ofte sammen med våre verdier. Jeg synes det er som det skal være at vi må svare for vår habilitet i det offentlige rom, bedre det enn å bli utsatt for rykter og konspirasjonsteorier i det skjulte.

I innlegget sitt skriver de tre at det er både sunt og nødvendig med årvåkenhet slik at integriteten blir ivaretatt hva enten det gjelder politikere eller pressefolk. Det er jeg selvsagt helt enig i.

I Bergens Tidende har vi en kontinuerlig debatt omkring habilitet og integritet. Redaksjonsledelsen oppmuntrer til størst mulig åpenhet i slike spørsmål nettopp for å ivareta avisens troverdighet.

Gunnar Wiederstrøm har vært helt åpen om sitt tidligere ekteskap med Ruth Grung. De var gift i halvannet år og fikk en sønn sammen. For 21 år siden ble ekteskapet oppløst.

Før den første saken om Grete Knudsen var skrevet, reiste Wiederstrøm selv spørsmålet om hans tidligere ekteskap med Ruth Grung burde føre til at en annen journalist overtok saken.

Redaksjonsledelsen drøftet dette, og kom til at et ekteskap som ble oppløst for over 20 år siden ikke kunne gjøre Wiederstrøm uskikket til å skrive om Grete Knudsen i dag. Som både Nordhaug, Rødseth og Aarebrot kjenner til har Gunnar Wiederstrøm skrevet om Arbeiderpartiet og lokalpolitikk i Bergen og Hordaland i en årrekke, ikke bare for BT. Før han kom til oss, arbeidet han med stoffområdet i BA. Han har, etter vår vurdering, gjort dette på en utmerket måte, så også i denne saken.

Jeg mener at problemet i Grete Knudsen-saken ikke er hvem som dekket saken for BT, men hvorfor eks-statsråden opptrådte som hun gjorde i partiets sentralstyre.

Vi har reist saken fordi den er viktig. Vi er ikke tjent med politikere som roter sammen sine roller som politikere og betalte rådgivere for særinteresser. Dette tror jeg nok Nordhaug, Rødseth og Aarebrot er enige med meg i.

Av Terje Angelshaug, nyhetsredaktør i Bergens Tidende