I byretten nektet han plent for at Jarle Olsen hadde hatt noen befatning på drapet på Øyvind Bjarte Madsen. Det var den tredje medtiltalte som skulle ut og «ta» oljearbeideren. Selv var han blitt med i den tro at Madsen ikke skulle drepes.

Etter at Jarle Olsen har endret sin forklaring, taler alt for at Tor Helge Flaten vil gjøre det samme. Hans forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, varslet også at Flaten nå vil erkjenne medansvar for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Både Olsen og Flaten ble i byretten funnet skyldige i medvirkning til overlagt drap. De ble dømt til henholdsvis 21 og 18 års fengsel, pluss 5 års sikring.

I retten i går fortalte Olsen at det først var etter at dommen var falt at han fikk anledning til å prate med Flaten på tomannshånd.

— Det skjedde i luftegården i Bergen fengsel. Der ble vi enige om å fortelle sannheten, forklarte Jarle Olsen.

Etter det Bergens Tidende erfarer, vil nå politiet undersøke forholdene rundt det påståtte møtet i fengselsgården.

ENDRET FORKLARING: Etter at Jarle Olsen (til v.) har endret sin forklaring, er det ventet at Tor Helge Flaten vil gjøre det samme. Flaten vil trolig gå i vitneboksen i dag eller fredag.
TEGNING: HEGE GUNDERSEN