Av Knut Kjøpstad — Klokkarvik

Verden over går nå mann av huse for å protestere mot tåpelige statsledere som har bløffet oss omkring motivene for en ny krig mot Irak.

«Krigen er nødvendig fordi Irak bryter menneskerettighetene». FNs biokott har anslagsvis tatt livet av 1-1,5 millioner irakere foreløpig, med Norges velsignelse. Virker det troverdig at disse land så taler menneskerettighetenes sak når de samtidig tillater boikott som heller bør kalles folkemord?

«Krigen er nødvendig fordi Irak har masseødeleggelsesvåpen». Det har (kanskje) landet fordi USA og vesten leverte råstoff, fremstillingsutstyr og rådgivere. Virker det troverdig når disse landene nå fremstiller det som om det kun er Saddams idé at denne djevelskapen kan brukes på egen og andres befolkning?

«Krigen er nødvendig fordi Irak må avvæpnes fordi de utgjør en trussel i regionen». Virker det troverdig når det igjen er USA og vesten som forsynte Irak med enorme mengder militært utstyr omtrent helt frem til Iraks invasjon i Kuwait?

«Krigen er nødvendig fordi Irak IKKE etterlever FN`s resolusjoner». I hele FNs historie kommer jeg i farten ikke på nasjoner som er straffet hardere enn det Irak er av nettopp FN. Virker det troverdig når Israel et steinkast unna - med USAs helhjertede velsignelse - kan fortsette sin blodige okkupasjons - og terrorpolitikk og samtidig gapskratter av FNs mange og krystallklare resolusjoner?

«Krigen er nødvendig fordi Irak bedriver terrorisme». Virker det troverdig når vi vet at USA og England (også med FNs velsignelse) har drevet terrorbombing (infrastruktur, vanningsanlegg etc) av Irak helt siden 1991?

USA og vesten bløffer rett og slett om motivene for krig. Dette ser flere og flere og reiser seg i protest mot et nytt og meningsløst blodbad. Det er ingen liten jobb å åpne øyene på våre tåpelige statsledere som driver en form for statsterrorisme som avler terror, og dermed opprettholder den meningsløse drepingen og lemlestingen vi er vitne til. Når man endatil er usikker på hvordan regionen vil reagere på krigen og det som kommer etter krigen, burde det være grunn nok til å la være å starte et slikt ragnarok. Irak og dets befolkning trenger fred og fravær av boikott, og vi må ikke la være å minne våre krigerske statsledere på dette så lenge det er nødvendig.