Det er utrolig hva som skal komme fra Oslo, og som skal ødelegge våre byrom.

På Vågsallmenningen var begynnelsen «Den grå steinen», etterfulgt av livsfarlige «spyd» som bergenserne kunne spiddes på.

«Den grå steinen» er en intetsigende, grå plate som er fullstendig malplassert på plassen, og som kunstverk å betrakte helt uinteressant. Spydene som også skulle være en del av rommets utsmykning, ble heldigvis fjernet etter kort tid — penger og arbeid kastet rett ut av vinduet.

«Den spiddes ei som dampes skal»!

Det siste nye fra samarbeidsgruppens utsmykningsraid, er altså en dampende krukke laget av en oslokunstner. Etter planen skal vi visstnok også få blå keramikkrenne og Holbergsitater i gatedekket. Altså et sammensurium av «kunst» som arkitektgruppen Cubus, billedkunstner Magne Furuholmen, keramiker Kari Aasen og designer Lasse Berntzen har bestemt at Bergen skal ha.

Det er ganske uforståelig at det er dette som er blitt resultatet etter en lang og omdiskutert prosess. At det er noen i kommunens fond for kunstnerisk utsmykking som lider av angst for åpne plasser er tydelig, i og med at man prøver å overlesse enhver plass i byrommet med det man måtte finne for godt å plassere her og der.

Hvorfor i all verden kan ikke Vågsallmenningen få stå som den er, med statuen og den vakre brosteinen rundt?

Hvis man absolutt må gjøre noe med de flotte åpne plassene, hadde det kanskje vært en idé å la våre egne kunstnere her i byen få sjanse til å smykke ut byen. Vi har mange høyt kvalifiserte kunstnere, som kunne gjøre jobben på et høyere kunstnerisk nivå enn det vi ser på Vågsallmenningen i dag.

Gruppen som har ansvaret for utsmykningen ser ut som om de har fått Oslo-sykdommen, og tror at alt som kommer fra den kanten er bra.

Det er skremmende framtidsutsikter når vi leser: «Utfordringen fremover ligger i byrommene utenfor sentrum».

Vi aner nå hva som kan komme!

Hvorfor skal denne samarbeidsgruppen få lov å ture fram og gi oss mer som vi ikke vil ha?

Skal dette fortsette risikerer Bergen å sitte igjen med en haug uinteressante «dekorasjoner» fordelt på de forskjellige byrom.

Dette må stoppes!

Av Elin Nedreaas, galleri s.e