Men, dessverre, de politikerne som har gått inn for denne elendigheten, leser vel neppe slike innlegg vil jeg tro.

I hvert fall synes det som om de er totalt upåvirkelige fordi det har gått prestisje i saken.

Jeg skulle gjerne ha sett kunngjort i BT navnene på de bystyremedlemmene som torde å stemme imot. Gjerne også hvilken partitilhørighet disse hadde.

Vi som i dag er eldre synes på ingen måte at vi har fått de politikerne vi er tjent med. Når det først skal spares, hvorfor da ikke heller se på hva som kan spares inn på godtgjørelser politikerne bevilger seg selv? Jeg tror nok at det kunne heller spares på disse områdene, men det er vel nepe populært, skulle jeg tro!

ASBJØRN JOHANNESSENNESTTUN