For å oppnå den nødvendige makt har en så tydelig kastet over bord både det ideologiske — og ikke minst de signaler som er gitt både i skrift og tale. Hennes klare pekefinger til eget parti om ikke å gå for langt til høyre og hennes nesten utallige utfall mot et samarbeid med Frp, er som blåst bort når det vinkes med makt og posisjoner. Når Høyre og Frp kommer med «gull, røkelse og myrra» gjør damen en politisk kollbøtte og setter sine gode venner i Sp og Venstre i knipe.

Det som Sps Magnar Lussand som felles talsmann for sentrumsblokken fremfører om fortsatt samarbeid med Ap - går ut på dato bare noen timer etter at en er blitt enige gå videre på nåværende fordeling av vervene som fylkesordfører og fylkesvaraordfører.

KrF hadde altså en dobbel agenda - sentrumssamarbeidet ble ofret for egne ambisjoner. Valg av sengekamerater var tydeligvis ikke så viktig. Det kunne jo tydeligvis ofres for egen tilfredsstillelse om den gjeveste posisjonen.

At en skifter politisk side er ikke så urimelig, men det som er urimelig er den måten og de argumenter hun fremfører når hun svikter sine samarbeidspartnere i sentrum. Dette var ikke bare et spark til Senterpartiet og Venstre, men det var og et særdeles dårlig trekk mot en politisk hedersmann som Magnar Lussand. (Han kan ikke ha det godt om dagen.)

Det er liten tvil om at fylkesordførerinstituttet vil bli svekket med Torill Selsvold Nyborg. Å velge samarbeidspartnere som vil avvikle det regionale forvaltningsnivået gjør det ikke lettere. Når Hordaland i tillegg skal overta lederrollen i Vestlandsrådet, og den nyvalgte fylkesordføreren skal inn i den posisjonen, er det grunn å tvile på om Torill Selsvold Nyborg vil ha den rette styrke og det nødvendige nettverk i de tre vestlandsfylkene. Etter valget står jo ikke KrF særlig sterkt her vest. Men kanskje skal andre og særlig Frp legge premissene for henne? For er det ikke slik at det er Frp som er det parti som skal smi politikkutformingen i den nye konstellasjonen? Er det ikke slik at når KrF har fått fylkesordførerrollen, og Høyre må ta til takke med varaordførerposten, så skal Frp lede de tre politikkutformings-utvalgene?

Vil ikke KrFs fylkestingsrepresentanter og Torill Selsvold Nyborg kun bli statister i det kommende fylkesting?

Nåværende fylkestingsrepresentant, Arne Jakobsen (Ap)