Så er ikke tilfelle når det gjelder valgkomitéen i Hordaland Arbeiderparti. Flertallet på fem går inn for den LO-ansatte Per Rune Henriksen som ny nestleder, et verv Bergen nå skal ha. Mindretallet på tre går inn for finansbyråd Trond Tystad.

Forut for dette ble en ny og usedvanlig demokratisk prosess gjennomført i bergenspartiet. Samtlige lokallag ble bedt om å uttale seg om nestlederspørsmålet, hvilket i praksis innebar at alle medlemmer hadde mulighet til å påvirke dette. Femten lag gikk inn for Tystad og fem for Henriksen. I tillegg vedtok styret å støtte Tystads kandidatur.

Dette resultatet av en ultrademokratisk prosess velger flertallet i valgkomitéen suverent å overse. Og hvem er så flertallet? Jo, distriktsrepresentantene i valgkomitéen pluss LOs representant. Mindretallet består av tre fra Bergen. Distriktene, med Kari Manger i spissen, velger altså å overkjøre et demokratisk flertall i Bergen. Når vi dessuten vet at Bergen er sterkt underrepresentert i fylkespartiet i forhold til folketallet, blir dette dobbelt graverende. For å si det rett ut: Det vitner om en grunnleggende demokratiforakt. Vi får håpe av fylkespartiet på årsmøtet i midten av mars retter opp dette helt urimelige resultatet. Hvis ikke har vi i DNA tilført oss selv nok et blodig sår det kan ta lang tid å lege.

Som medlem av et lag som har behandlet denne saken, føler jeg meg i likhet med mange andre i Bergen, som en nyttig idiot. Vi ble bedt om å uttale oss, brukte lang tid på diskusjon og trodde vi deltok i en demokratisk prosess. Mange med meg føler seg rett og slett ført bak lyset.

Når valgkomitéens leder, Kari Manger, i avisen ikke vil si annet enn at man har foretatt en «helhetsvurdering», styrker dette inntrykket av et spill der de reelle argumentene ikke tåler dagens lys. Og der mektige utenforstående trekker i trådene. Er det frykten for at en uavhengig og ualminnelig dyktig politiker skal bli nestleder i Hordaland Arbeiderparti som ligger bak? Alt peker dessverre i den retning.

Av Odd Nordhaug