Det er to påstander spesielt som er såpass grove at det ikke henger på greip. På den ene side hevder BT at tidligere gruppeleder Trygve Birkeland ikke har tillit blant sine egne, nærmere bestemt bystyregruppen. Dette kan ikke være fjernere fra sannheten. Birkeland har en gjennomgripende tillit innad i KrF, ikke bare i bystyregruppen, men langt nedover i rekkene.

Så til «problemet Levende Ord». Her gir BT inntrykk av det finnes en egen fraksjon i KrF med menighetstilknytning — oe som overhodet ikke stemmer. Det ville være like tåkelagt å se på «fraksjonen Den norske kirke». Det er samtidig korrekt at enkelte av oss i KrF har gått lenger i å se på muligheten for et samarbeid med Frp enn andre. Så kan det òg være at enkelte av oss, som også er medlem av menigheten Levende Ord, har en større sympati og forståelse for stigmatisering av politiske partier så vel som av menigheter - med klar referanse til deres artikkel.

Vi har hatt en, etter min oppfatning, meget god demokratisk prosess i KrF Bergen. Beslutninger som er tatt om veien videre har nå bred oppslutning blant oss som er tillitsvalgte. Vi har ikke bare en bred enighet om veien videre, men et godt miljø med åpenhet for konstruktive diskusjoner og respekt for hverandres meninger.

TOMAS M. MOLTU,

LOKALLAGSLEDER FYLLINGSDALEN KRF

OG 2. VARA TIL BYSTYRET