Denne kriminaliteten koster samfunnet enorme pengesummer, dreper, ødelegger liv og splitter familier, med kjempegevinst til kyniske narko-haier og deres bakmenn.

Demokratene ønsker derfor snarest å opprette et narkopoliti/tollvesen utrustet med de mest moderne hjelpemidler som finnes og med jurisdiksjon over hele landet. Innføre offentlig påtale slik som man har ovenfor tvangsekteskap.

Narkolangere må idømmes strenge straffer som skal sones helt ut, det vil si at fengselsåret skal følge kalenderåret. Permisjoner og prøveløslatelse for narkolangere kommer ikke på tale. Narkolangerne må snarest utryddes fra det norske samfunn.

Nasjonen Norge har ikke råd til å la være.

VIDAR KLEPPE,

LEDER AV DEMOKRATENE