Russiske myndigheter var lynkjappe med å legge skylden på tsjetsjenske opprørere etter den brutale bombeaksjonen i køen utenfor rockekonserten i Tushino i Moskva sist lørdag. Fjorten mennesker ble drept.

Like raske har de vært med på å plassere skylden samme sted etter rekken av attentater og attentatforsøk i dagene etter.

Det siste, til nå, kom i morgentimene torsdag da en 22 år gammel kvinne ble stanset med en bombe på vei inn i en full restaurant i det sentrale Moskva. Senere på dagen skal en mannlig medskyldig ha blitt arrestert, ifølge ubekreftede meldinger

Ifølge nettstedet Gazeta.ru vil ordføreren i Moskva, Juri Lusjkov, ikke innføre unntakstilstand i den russiske hovedstaden.

— Opprørerne skal ikke få ødelegge dagliglivet her, sier han.

IKKE ALLE ER like overbeviste som de russiske myndighetene om at det er tsjetsjenske opprørere som står bak den siste ukens selvmordsbombinger.

Kommentatoren Pavel Felgenhauer skrev i sin faste spalte i Moscow Times torsdag at det er et åpent spørsmål om det er organiserte selvmordsbombere med utgangspunkt i Tsjetsjenia som står bak. Den erfarne militærkommentatoren viser bl.a. til at ingen, inkludert den ytterliggående opprørslederen Shamil Basaev, har påtatt seg ansvaret for angrepene. Han peker også på at det ikke var militære, som tidligere, men sivile som var målet for aksjonene denne gangen.

Kommentatoren Sanobar Shermatova ga uttrykk for det samme i en artikkel i Moskovskie Novosti to dager tidligere. Tidligere aksjoner fra tsjetsjenske separatister har enten vært rettet mot viktige politiske/militære mål eller har vært direkte knyttet til politiske krav, for eksempel våpenhvile. Det finnes ikke bevis for at selv de mest ytterliggående separatistene, som Shamil Basaev, noen gang har hatt som sitt endelige mål å ta livet av sivile.

I likhet med flere kommentatorer reiser Shermatova også spørsmålet om hvorfor det har vært så lett å identifisere dem som har utført attentatene. «Det er vel ikke vanlig at kvinnelige selvmordsbombere ýgår på arbeidý med passene i vesken», skriver hun.

Underforstått: Er vi vitne til et spill der russiske myndigheter forsøker å legge skylden på de tsjetsjenske separatistene?

GJELDENDE VISDOM hos russiske myndigheter er imidlertid at det er «De sorte enkene» som nå sprer død, fordervelse og frykt i Moskva og andre russiske storbyer.

Et interessant trekk er at disse bombingene var forhåndsvarslet. Allerede for noen uker siden sa sikkerhetstjenesten FSB at det var fare for terroraksjoner. Kvinnelige selvmordsbombere, som ble et begrep etter gisselaksjonen i Dubrovka-teateret i oktober i fjor, skulle ha tatt seg fra Tsjetsjenia i retning Moskva, St. Petersburg og andre byer i Russland.

Etter Tushino-attentatet forrige helg brukte president Vladimir Putin den verbale storsleggen og sa at det nytter ikke å forsøke å forhindre at terroristene når sine mål. De må knuses i sine gjemmesteder, altså i Tsjetsjenia eller i flyktningleirene i landets naborepublikker.

«De sorte enkene» skal være en gruppe på opprinnelig 36 tsjetsjenske kvinner, opplært av opprørslederen Shamil Basaev. Ifølge det russiskkontrollerte Innenriksdepartementet i Tsjetsjenia er det en selvmordsgruppe som ikke skiller mellom politisk/militære og sivile mål.

Felles for kvinnene er at de alle har mistet sine menn, sønner eller brødre i kampene mot den russiske okkupasjonsmakten. De kler seg i sort, og de bærer sprenglegemene i det såkalte martyrbeltet rundt livet, slik vi så dem i fjernsynssendingene fra Dubrovka-teateret. Hvis rapportene fra russiske sikkerhetsmyndigheter er sanne, har de minst et par hundre sivile liv på samvittigheten etter selvmordsaksjoner siden i fjor høst.

Sikkert er det, ifølge forskjellige russiske og internasjonale medier, at undersøkelser av det sprengstoffet som ble brukt i Dubrokva-teateret og ved senere selvmordsaksjoner viser at det er av samme type. Og at det er av dårlig kvalitet. Noe som kan være forklaringen på at den første bomben på rockekonserten sist lørdag ikke detonerte skikkelig.

SIKKERT ER DET også at selvmordsaksjonene tar oppmerksomheten bort fra årsaken til at mennesker går til det fortvilte skritt å sprenge seg selv i luften: Den manglende russiske evnen til å komme den tsjetsjenske befolkningen i tale og finne en varig fredelig løsning.

I stadig mindre grad stilles spørsmålet «hvorfor drikker Jeppe?». I stedet aksepteres det at undertrykkelsen av den delen av den tsjetsjenske befolkningen som ikke aksepterer det russiske overherredømmet, er en del av kampen mot internasjonal terrorisme. Rapportene fra Human Rights Watch om at minst 60 tsjetsjenere, de fleste unge menn, forsvinner hver måned, samt at det er funnet 49 massegraver med over 3000 lik, forsvinner bak røykskyene fra selvmordsaksjonene. Sammen med at omkring 200.000 av landets ca. en million innbyggere lever i den største nød i de mest kummerlige av flyktningleirer jeg har sett, i nabolandene.

PASS I VESKEN? Flere kommentatorer undrer seg over at det har vært så lett å identifisere selvmordsbomberne. «Det er vel ikke vanlig at kvinnelige selvmordsbombere ýgår på arbeidý med passene i vesken», skriver Sanobar Shermatova i Moskovskie Novosti . FOTO: ALEXANDER NATRUSKIN. REUTERS