Ifølge Bergens Tidendes arkiv skrev vi i 1990 at Fitjar-jekslene skulle fjernes året etter. I stedet vil det bli laget permanente trafikkløsninger, sto det på trykk den gang. Nå har vi følelsen av at det er den midlertidige tilstand som er i ferd med å bli permanent.

Det var gatebruksplanen BT henviste til den gangen. Prøveperioden skulle være slutt i november 1990, og når den endelige gatebruksplanen ble vedtatt, skulle Fitjar-jekslene vekk. De skulle vekk uansett hvordan det går med gatebruksplanen, skrev vi. Den gang.

Seks år senere, i 1996, loves Fitjar-jekslene fjernet. Da hadde de stått i syv år. Kommunen hadde nedsatt en egen jekselkomité som skulle vurdere muligheten for å fjerne veisperringene. Den skulle arbeide ut fra noen klart definerte mål: Hva er til hinder for å få jekslene fjernet, og hva vil det koste å etablere permanente løsninger. Skrev vi. Den gang.

Skrevet har vi gjort siden òg — delvis for at ikke vi selv og andre skal bli stueblinde. For det blir man lett. Bare prøv å tenke etter: Hvor er der jeksler i sentrum i dag?

For rett skal være rett: Noen Fitjar-jeksler er forsvunnet i årenes løp. Mer av utenforliggende årsaker enn etter en plan, så vidt vi har forstått.

Nå kommer igjen en utenforliggende årsak oss jekseluvenner til assistanse. Det skal etableres et kollektivfelt gjennom sentrum før årets utgang, og da må - antagelig - en del jeksler fjernes. Eller erstattes med permanente løsninger. Takket være kollektivtrafikken.

Kunne det ikke snart være på tide å få en skikkelig istandsetting av sentrum så man ikke stumper fra pent lagte gatebiter rett ut og over i asfaltflekker og jeksler? Hvis det koster for meget - og det gjør det selvfølgelig - kunne man ikke i det minste få vekk jekslene? Det er sikkert Fitjar interessert i også...

<b>ET EKSEMPEL: </b>Vi kunne - dessverre - ha funnet flere eksempler, men dette krysset i hjertet av Bergen er av de mer synlige.
Tor Høvik