Jeg synes dette er en forsøpling av hva Og lignende skal være. Forstå meg rett, jeg hadde ingen sympati for anslaget, men dette er en utilbørli sammenblanding av politikk og idrett, ja et direkte misbruk av lekene som ideellt sett være upolitiske.

Nå er vi vel kjent med at mange arrangører har slått politisk mynt på Og lignende. Eller at land har boikottet Og lignende av politiske årsaker. Det er helt sikkert ikke tilfeldig at USA gjør dette i 12te time før startskuddet går. Det viser egentlig med all tydelighet hvor arrogante de er, og hvor lite de bryr seg om omverdenen.

USA vet utmerket godt at de hadde stor sympati da anslagene ble gjort 11. september, men det gavner ikke nasjonen å misbruke OG LIGNENDE på denne måten.

Vil de tillate at andre nasjoner bærer fillete flagg som resultat av kriger og tertror USA er ansvarlig for, det skulle ikke være vanskelig å finne verdiger kandidater? Kanskje disse land kan stille med flaggbærere som amerikanske bomber har invalidisert, skjønt de får vel stille i Paralymics isteden?

Hvis ikke USA allerede har planlagt avsltningsseremonien, vil jeg foreslå at den foregår på Manhatten eller i Pentagon. Det burde bli spektakulært nok.

Knut Kjøpstad