— Det var likevel en riktig beslutning å stenge idrettshallen. Det er ingen tvil om at brukerne har vært utsatt for fare i lang tid, sier hovedtillitsvalgt Johnny Vedvik ved FLO/Sjø.

Han og de øvrige tillitsvalgte stiller seg likevel undrende til hvorfor det ikke for lengst er gjort noe med forfallet i idrettshallen.

— Kontinuerlig vedlikehold burde være en selvfølge, sier Nils Johannes Lysen, hovedtillitsvalgt ved Haakonsvern orlogsstasjon, Morten T. Øritsland, hovedtillitsvalgt ved KNM Tordenskjold, og de områdetillitsvalgte Jørgen Sollie og Stian Engelhardtsen.

Nå frykter de at flere menige velger sengen på brakken om ettermiddagen istedenfor å trene.

— Kasernelivet er kjedelig nok fra før. Enda verre blir det nå, sier de.

Mange vernepliktige forlater faktisk Forsvaret i dårligere fysisk forfatning enn da de kom inn. Mange legger også på seg.

— Forsvarssjefen oppfordrer oss til å trene mer. Så opplever vi at mulighetene for det blir tatt fra oss, sier de tillitsvalgte.

Ledelsen ved Haakonsvern har ordnet en avtale med et helsestudio på Laksevåg om at de menige kan trene der.

— Men det koster penger. I tillegg kommer bussutgifter. Lønnen på 108 kroner dagen holder ikke til en slik «utskeielse», sier de tillitsvalgte.

Neste uke kommer et nytt kull nyutskrevne rekrutter fra Madla til Haakonsvern.

— Da har de syv ukers hard trening bak seg. På Haakonsvern er de nå fratatt muligheten for å holde grunnlaget ved like, sier de tillitsvalgte.

KAN FALLE NED: Basketkurven over hodet til områdetillitsvalgt Jørgen Sollie blir betraktet som farlig fordi den når som helst kan falle ned.<p/>FOTO: ARNE NILSEN