Men det er jo ikke bare økte statlige utgifter som fører til press i økonomien. Også skattelettelser øker presset. Når Høyre og Erna Solberg ga skattelettelser til den rikeste delen av befolkningen, var det ingen som kunne registrere at hun var bekymret for at dette ville føre til press i økonomien. Kan noen minnes at Solberg da hadde bekymringer «for helheten i økonomien». Nå har endog NHO oppdaget at skattelettelser ikke alltid er det beste virkemiddel i økonomien. NHO har bedt regjeringen om å utsette løftene om ytterligere skattelette.

Det Solberg klager over, er lønnsøkningene i kommunene. Lønnsøkninger som kom de lavest lønte til gode. Det er forunderlig hvordan Høyre-politikere evner å skyve ansvaret nedover i samfunnet. Skattelettelser til Røkke, Rimi-Hagen og Thon det er helt greit i deres verden, mens lønnsøkninger for folk som tjener rundt 200.000 i året gis skylden for at Høyre ikke kan innfri valgløftet om å «satse på skolen».

Men rett skal være rett; Høyre satser på noen skoler: privatskolene skal få mer penger.

ODD E. RAMBØL