La det ikke bli noe av denne restaurantvirksomheten, men la det bli stillhet og fred ved bautaen. I et avisinnlegget i BT 18. juli kan vi lese følgende: «Overalt i verden er det fast regel å vise respekt og ærbødighet for krigsminnesmerker.»

I Trondheim inntok Gestapo misjonshotellet i byen, og mange måtte også der gjennomgå harde forhør under tortur. Det er fortsatt et hotell der, men det er ingen bauta utenfor. Det er festet en plate på veggen til minne om en student som hoppet ut fra bygningen.

Jødene i Trondheim har sin egen gravlund der minnesteinen står med navnene på alle de familiene som ble drept under krigen. I byen er det et jødisk museum.

Det er dessverre slik at ikke alle krigsminnesmerker i dag ble møtt med ærbødighet og respekt. Det gjentar seg at gravlunder og minnesmerker over hele verden blir skjendet og ødelagt. Og det som man fortsatt blir møtt med er hakekors, skjellsord og nazihilsener.

«Får vi noen gang fred?»

INGRID S. TROSVIK,

BERGEN