Nylaget middag er et trivselsmoment og ikke minst et livsviktig humørskapende element.

Det er trist at Ap, H, V og KrF ikke er i stand til å innse dette.

Kan man ved kommunale middager servere måltider av samme kvalitet? Det burde man gjøre som et kostnadsbesparende tiltak!

At de eldre som møtte frem ble sittende på galleriet i fire timer for å vente på saksbehandlingen av kjøkkenreformen, vitner om en menneskeforakt av eldre bysbarn som er skremmende.

Ikke bortforklar dette med å ta hensyn til sakskartet osv.

Men alle dere eldre som engasjerer dere for de svakeste i samfunnet, dere har et maktmiddel som politikerne forstår. Stemmeseddelen.

Det er valg til høsten. Valgflesket denne høsten bør være nylaget mat på alle eldreinstitusjoners egne kjøkken.

AUD AARSAND