• I verste fall kan slike saker ende med erstatningsansvar for bedriften, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet.

Hvis det kan påvises at de involverte har blitt påført økonomiske eller andre tap som følge av at personopplysninger har kommet på avveie, kan bedriften holdes ansvarlig.

— Heldigvis er det relativt sjelden vi får rapporter om slike tilfeller, men det skjer fra tid til annen. Oftest er det snakk om at arkivmateriale inneholdende sensitive opplysninger har blandet seg med annet papir og havnet i søpla. Grunnen er gjerne mangler i internkontrollen eller menneskelig svikt, sier Skåra.

Personnummer regnes ifølge loven ikke som sensitive opplysninger, selv om det heter seg at de ikke skal ha unødvendig spredning. Skåra karakteriserer det som svært uheldig hvis opplysninger om sosiale forhold, for eksempel i personlige brev, havner på avveie. Et pass mener han har et åpenbart potensial for å bli misbrukt om det havner i gale hender.

— Jeg kjenner ikke de faktiske forholdene i denne saken, og kan derfor ikke uttale meg om hvor grovt dette er. Men generelt sagt kan det være aktuelt for Datatilsynet å granske slike tilfeller nærmere, sier Skåra.