Av disse er tre (Oslo, Stavanger og Trondheim) styrt av Høyre, noe som viser godt igjen i tabellene. Men tabellene forteller heller ikke hele sannheten. Jeg vil gjerne kommentere et par punkter.

Pris på barnehage/SFO: For det første, her er Bergen allerede best i klassen. I Bergen ligger gjennomsnittsprisen på alle barnehager mye lavere enn for de øvrige tre byene. På SFO ligger Bergen svimlende 25 kr/md. over Oslo. Når BT samtidig greier å bruke det at Bergen kun bruker 83 kr pr. barn mens de andre byene bruker mellom 2100 og 4600, så burde man nok sjekket tallene igjen. Her bruker de forskjellige kommunene nok ulike tall og er derfor ikke sammenliknbare. Kanskje overskriften for avsnittet som omhandler dette i artikkelen skulle hett: «Best for småbarnsforeldre» eller liknende istedenfor «Småbarnsforeldre får svi», som er grovt misvisende.

Administrasjonskostnader. I all tid har høyrepartiene beskyldt Arbeiderpartiet for å over-administrere kommunen. Nå er tallene her: Ingen av de største byene i landet bruker mindre penger på administrasjon enn arbeiderpartistyret i Bergen. Så nå håper jeg at i hvert fall Høyre lar det argumentet ligge dødt.

Et siste, men ikke uviktig, punkt er det som overskriften på artikkelen henspiller på. «Bergen dårligst på kommunale tilbud». Denne konklusjonen har altså BT trukket ved å sammenlikne byenes forskjellige priser/utgifter på en del tilbud. Det man ikke kommenterer er bredden av tilbud. Spesielt i Trondheim og Stavanger beveger kommunene seg i retning av å bli minimumskommuner som, trass i stor motstand fra befolkningen, nærmest kun tilbyr lovpålagte tjenester. Dette er en uheldig utvikling som vi forhåpentligvis slipper å se i Bergen. Og det er definitivt en ting som velgerne bør ha i tankene ved valget! Oslo befinner seg i en spesiell situasjon i og med størrelsen og hovedstadsstatusen, så i mange tilfeller er det nesten ikke verdt bryet å sammenlikne den med de tre øvrige.

Og til alle dere potensielle Høyre-/Frp-velgere der ute. Tenk igjennom hvilken retning dere ønsker byen skal ta. Husk at det tar kun et vedtak å rasere et velferdstilbud, mens det tar årevis med arbeid å opprette et. Arbeiderpartiet er opptatt av å opprettholde og forbedre velferdstilbudene til kommunen slik at innbyggerne ikke bare skal motta de tjenester de har krav på, men også de tjenestene som kan gjøre livet lettere og bedre for oss alle.

Issam Aarag,Arbeiderpartiet i Bergen