Ifølge denne leder er det ikke noen ulykke om vegkontoret i Fyllingsdalen svekkes. Er arbeidsplasser i Bergen ikke viktig? Vil ikke Bergens Tidende at høyt utdannede skal jobbe i denne byen? Bergens Tidende har ved flere anledninger utropt misnøye ved at siviløkonomer ikke blir igjen i Bergen etter avlagt eksamen.

Siviløkonomene «må» til Oslo for å finne de interessante jobbene. Bergens Tidende har tydeligvis ikke samme omtanken for sivilingeniørene. Hordaland vegkontor har hatt et faglig sterkt miljø som har greid å lokke til seg sivilingeniører. Etter studier i Trondheim har mange reist hjem til Bergen for å jobbe på vegkontoret istedenfor å få jobb på en av de store konsulentene i Oslo-området.

I fremtiden vil en se at nyutdannete sivilingeniører heller vil jobbe i Oslo, evt. i teknologimiljøet rundt SINTEF/NTNU i Trondheim enn på et distriktskontor i Bergen. Å reise til Hermansverk vil ikke være noe alternativ for de fleste nyutdannete sivilingeniører (vanskelig beliggenhet, vanskelig for høyt utdannet partner å finne seg jobb osv.). Dette medfører at vegkompentansen på lang sikt vil bli dårligere på hele Vestlandet.

Bergens Tidende harselerer også med redaktør Bergo sin partibok. Det er kanskje ikke bare Bergo som det burde vært harselert med. I denne saken har det ikke vært vanskelig å se hvilken partibok Bergens Tidende har.

Ved sin avgjørelse har statsråden tatt et skritt i retning av å svekke Statens vegvesen som etat. De faglige miljøene vil bli svakere og mer sårbare. Organisasjonen vil også bli mindre effektiv enn Søfteland sitt forslag. Altså mindre penger ut på veien (uansett hva Oddvard Nilsen sier). En kan ha sine mistanker om at regjeringen svekker Statens vegvesen på denne måten slik at det vil bli lettere å privatisere deler av den ved en senere anledning.

NIF ved Statens vegvesen Hordaland vil uansett også i fremtiden kjempe for at det blir et sterkt vegfaglig miljø i Bergen selv om regionkontoret har havnet i Hermansverk.

Av Espen Hammersland, tillitsvalgt NIF Statens vegvesen Hordaland