Leser i BT den 14.11. om en alenemor som sliter økonomisk med å få endene til å møtes. Hun har kun 1500-2000 kroner tilgjengelig til mat og klær når de faste utgiftene er betalt kan man lese. Som helgepappa og bidragsbetaler sitter jeg igjen med knappe 1000-lappen når barnebidrag, studielån, billån, husleie, strøm og andre regninger er betalt. Disse pengene skal brukes til mat, klær og fornøyelser. Det sier seg selv at særlig mye klær og fornøyelser blir det ikke ... Nå er jeg i den heldige situasjonen at jeg produserer mesteparten av maten min selv, og hadde det ikke vært for dette så hadde regnestykket selvsagt ikke gått opp. Dette til tross for at jeg har en årsinntekt over det gjennomsnittlige og har en husleie som ligger under det halve av det som er vanlig i byene. At alenemødre sliter økonomisk er selvsagt ikke bra, men folk må være klar over at den økonomiske situasjonen for alle de tusener av fedrene som betaler barnebidrag, også er meget trang, og i svært mange tilfeller trangere. Hvordan folk med inntekt under 400.000 klarer seg i byene med de boutgiftene som der finnes er for meg uforståelig.

RUNE STIGUM OLSEN,

FUSA