Grunnen til hennes bekymring er at vår framtidige velferd er «... avhengig av at vi utdanner mennesker som har god kompetanse til å bidra til ny verdiskaping. Kunnskap i matematikk, naturfag og teknologi er derfor særdeles viktig». For å rette på realfagenes svake stilling lanserer Utdannings— og Forskningsdepartementet en rekke tiltak for å stimulere til bedre og mer utdannelse i realfagene. Vi er enig i statsrådens bekymring og hilser de foreslåtte vedtakene velkomne.

Sett i lys av dette finner vi det merkelig at Fiskeridepartementet i budsjettforhandlingene i høst har vedtatt å kutte ut bevilgningene til FINKO (Fiskerinæringens kompetansesenter) som har som en av sine hovedoppgaver å stimulere til økt rekruttering til fiskeri- og havbruksnæringen. Disse næringene har mange jobber med en stor grad av naturfaglige og teknologiske elementer i seg. Å fjerne FINKO betyr at rekrutteringsarbeidet til disse næringene vil svekkes betydelig. Vi har lenge fulgt med FINKO (og dens forgjenger FFK) sitt arbeid og sett at de har fått til mange spennende tiltak for å stimulere til økt rekruttering. De jobber også for å stimulere til økt kvinneandel i næringen. Også Clemet ønsker flere kvinner med realfaglig utdannelse.

Fiskeri- og havbruksnæringen har som kjent blitt spådd å kunne vokse til en næring på over 200 milliarder kroner i år 2030 (Sintef-analyse). Dette er et ambisiøst mål og vil kreve høy kompetanse hos utøverne i næringen. Nedleggelse av FINKO vil neppe kunne bidra til å nå dette potensialet, og heller ikke Clemets ønske om å stimulere til økt utdannelse innen realfagene.

Vi synes at FINKO har funnet en viktig plass i informasjons- og rekrutteringsarbeidet innen fiskeri- og havbruksnæringen. Vi håper derfor at regjeringen, som ønsker å stimulere næringslivet, skaffer til veie nødvendige midler slik at FINKO kan fortsette sitt utmerkede arbeid til økt verdiskaping.

TORBJØRN DALE (FØRSTEAMANUENSIS), PETER HOVGAARD (FØRSTEAMANUENSIS) OG HELGE HUSTVEIT (AMANUENSIS), SEKSJON FOR AKVAKULTUR, HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE, SOGNDAL