Varaordfører Terje Ohnstad

PÅL ANDREAS MÆLAND

Luftkvaliteten ble et hett tema i budsjettinnspurten i går. Da Ap, KrF, Sp, Venstre og SV presenterte neste års budsjett i går var bergensluften blant vinnerne. De som hadde håpet på strakstiltak ble skuffet, men kan se frem til neste vinter. Noen dager av den, i hvert fall.

Enkeltbilletter

Fra 1. september 2003 kan voksne ta bussen for barnetakst på dager der det blir varslet middels eller høy luftforurensning. Tiltaket gjelder kun enkeltbilletter, og det er satt av opptil fem millioner kroner i året til rabatten. Hensikten er å motivere folk til å la bilen stå. I tillegg blir det satt av inntil en million kroner til ekstra beredskap i busselskapene. Bergen er den første byen i Norge som vedtar lavere busspriser på forurensede dager.

— Vi har sittet i 14. etasje i Rådhuset og forhandlet, med utsikt til støvlokket som har ligget over byen den siste uken. Det gjorde det klart at vi må gjøre noe drastisk, sier varaordfører Terje Ohnstad (Ap).

Pengene tas fra kollektivfondet, så i teorien kunne bussprisene bli senket allerede i morgen. Ap har likevel insistert på at tiltaket ikke blir satt i verk før neste vinter.

— Vi trenger tid til å planlegge hvordan det skal fungere. Dessuten må vi få skikkelige målinger på plass slik at vi vet når rabatten skal utløses.

Kvoten brukt opp

Divisjonssjef Idar Sylta i Gaia Trafikk sier til BT at det koster selskapet minst 300.000 kroner hver dag å gjennomføre luftrabatten. Sammen med HSDs andel rekker dermed potten på fem millioner maksimalt til 14 dagers rabatt i løpet av et år. Det er nøyaktig like mange dager som måleren på Danmarks plass har registrert konsentrasjoner av svevestøv over grensen til «mye forurenset» bare i løpet av den siste måneden.

— Denne grensen er en internasjonal standard for såkalt PM10, som er den største typen svevestøv. Døgngrensen for verdien «mye forurenset» er 50 mikrogram per kubikkmeter. De siste dagene har Bergen ligget rundt 100, forteller seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning. I dag er det på ny varslet svært mye forurensning.

- Valgkamputspill

— Bussene burde være gratis alle dager med forurensning, og sentrum burde stenges av for biltrafikk. Dessuten er det altfor sent å komme med tiltak neste vinter. Vi har en kritisk situasjon nå, og kommunen har plikt etter forurensningsloven til å bøte på problemene. Dette er nærmest et valgkamputspill, sier Tom Sverre Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

— Årets situasjon er eksepsjonell. I en normalvinter vil fem millioner være mer enn nok. Dette er uansett en god begynnelse og en flott miljøpakke, svarer SVs Tom Skauge.

Heldig sammentreff

SV har lenge krevd tiltak mot luftforurensningen, og partiets budsjettforhandler Ragnhild Hedemann legger ikke skjul på at hun er strålende fornøyd med timingen på årets forhandlinger.

— Budsjettet falt heldig sammen med den verste forurensningen i Bergen på mange år. Det gjorde at saken fikk ny aktualitet, slik at det ble lettere å få med de andre partiene, medgir Hedemann.

Både Ap og KrF har trolig snudd i saken som følge av røyksuppen utenfor rådhusvinduene. De fem partiene er også enige om å sette opp fire nye målestasjoner ved innfartsårene til Bergen, planlegge utvidelse av trolleybusslinjene, lage kollektivfelt og på lang sikt å redusere antallet parkeringsplasser i sentrum.