Av Erik Natvig og John Martin Jacobsen,

Naturvernforbundet Hordaland

Vi gir ham helt rett — den storstilte utbyggingen av næringsliv og boliger i området basert på pendling tvers over byen uten et skikkelig transportsystem har vært katastrofal for området, og gitt kork, kaos og helseskadelige utslipp fra den store biltrafikken.

Nettopp derfor bør nye transportløsninger mot Fleslands-området ikke legge til rette for mer biltrafikk, men for kollektive reisevaner.

Undersøkelser viser at halvparten av matpakkekjørerne ved bedriftene på Sandsli og Kokstad ville reist kollektivt om tilbudet var bedre. Derfor må førsteprioriteten i området være bybane og kollektivfelt for buss.