— Langt ifra, sier daglig leder Hjørdis Killi. - Her er det like aktivt som før.

Men det stemmer at det - midlertidig - ikke serveres middag på Danckert Krohn. Kjøkkenet skal bygges om som en del av den meget omdiskuterte såkalte kjøkkenreformen.

— Den er vedtatt. Det kan vi ikke gjøre noe med, selv om vi beklager det siden vi hadde så gode folk bak disken. Men selv om vi heretter skal få middagen fra et storkjøkken, har vi fortsatt en som tar seg av den og legger opp porsjonene. Og for all del: Vi har stadig kafeteria til annen servering, sier Hjørdis Killi og serverer deilige, nystekte vafler.

Aldershjem fra 1789

Det hersker en vennskapelig strid mellom Danckert Krohn og Sandviken om hvilket seniorsenter som er eldst. Sandviken begynte først, i et eldre hus som det siden flyttet fra, men Danckert Krohn har holdt til i samme hus i 30 år.

Og hvilket hus! En trebygning oppført i 1789 som aldershjem for enslige kvinner, av hoffagent Danckert Krohn og hustru Johanne Margrethe, født von der Ohe. I 1970 ble det restaurert av arkitekt Kjell Irgens, som også er ansvarlig for tilbygget mot nordvest.

Tilbudet skåret ned

Da senteret ble tatt i bruk i januar 1972, hadde de eldre fått sitt eget hus i Bergen sentrum. Andre tilbud fantes ikke. Huset vakte interesse og begeistring også utenfor Bergen.

— Det gjør det fortsatt. Vi er på listen for delegasjoner fra Japan! Vi har hatt besøk nesten hvert år siden 1988.

Men tilbudet til brukerne er skåret ned fra den gang der var en daglig leder, en i resepsjonen, en aktivitetsleder, to og en halv stilling på kjøkkenet, sosialarbeider med assistent, sykesøster og lege en dag i uken. Nå er de to faste, en på kjøkkenet og Hjørdis Killi som er både daglig leder og aktivitetsleder. Hun ble lykkelig da en frivillig tilbød sin kontorhjelp. Folk utenfra hjelper til med forskjellige aktiviteter.

Mange hundre eldre

For aktivitetene blomstrer. De omfatter orkester og kor, trim og seniordans og gammeldans («veldig populært»), akvarellmaling, bridge og håndarbeid. Mange hundre eldre bruker huset på en eller annen måte hver uke.

— Men vi er ikke lenger et glansbilde. Det er ikke nok å ha et hus å gå inn i, der må også være noen til å ta seg av dem som kommer. Vi har heldigvis fortsatt et par frivillige. Tre av dem har vært her alle disse 30 årene. Vi har bygd opp et godt sosialt nettverk som politikerne gradvis har forsøkt å bryte ned, sier Hjørdis Killi som ellers ikke har så mye tid til å beklage seg. De eldre venter.

GODE, GAMLE RØSTER: Blant aktivitetene på Danckert Krohn Seniorsenter er Shanykoret Kapp Horn. Her (fra høyre) Erling Kongsvik, Åsmund Flatebø og Håkon Gullaksen.
FOTO: ØRJAN DEISZ