Gjennom 19 sider i avisen blir det lagt for dagen en avslørende dokumentasjon. Her er noen konklusjoner i den grundige granskingen: Dagsrevyen fortier systematisk den arabiske intifada-skytingen som utløser israelsk returild. Dagsrevyen blander konsekvent sammen reportasje og kommentar. Dagsrevyen skiller ikke mellom terrorisme og selvforsvar. Dagsrevyen vil få store problemer med å forsvare seg mot anklager om implisitt jødehat. Dagsrevyens dekning av arabiske politisoldaters bloddryppende lynsjing av to israelere i Ramallah 12. oktober, hører med blant de verste reportasjer som Dagsrevyen har servert til det norske folk. En annen er bomben under en israelsk skolebuss i november der to voksne småbarnsforeldre drepes og ni skolebarn kvestes. Dagsrevyen unnskylder bombeepisoden og kritiserer Israels gjengjeldelsesaksjon.Dagen har flere ganger prøvd å få NRKs kommentar til undersøkelsen, men verken Midtøsten-korrespondent Lars Sigurd Sunnanå, utenriksredaktør Catrine Løchstøl eller ansvarlig redaktør i Dagsrevyen, Viggo Johansen, vil kommentere saken. Den sistnevnte vil heller ikke komme med noen begrunnelse på hvorfor de ikke vil kommentere dette!Dette er svært oppsiktsvekkende, og en nærliggende tanke er at de har lite og intet å si til sitt forsvar. Samtidig er det arrogant og skammelig av de ansvarlige i NRK ikke å være villig til å komme med sin kommentar til en skjev og ubalansert reportasje fra Midtøsten.Undertegnede betaler selv lisens til NRK, og jeg har i lengre tid ergret meg kraftig over det som serveres fra Midtøsten i Dagsrevyen. Honnør til redaktør Hove som har gjort et kjempearbeid for å dokumentere det mange visste om Dagsrevyen — at objektiv journalistikk er kastet på båten når det gjelder Israel og jødene! Derfor bør Dagsrevyen fortest mulig ta selvkritikk og konkret studere den grundige undersøkelsen fra Dagen. La oss få en balansert fremstilling - for det må vel være to parter i en konflikt?