I innslaget fra talen fikk vi presentert hvilke krav Powell kom med overfor Israel, og ingenting av dette var nytt.

Det gjaldt kravet om stans i byggingen av nye bosettinger, og at israelske styrker måtte trekke seg ut av palestina-arabiske byer. Men det kom ikke frem noen kritikk av Yasser Arafat og hans mange ugjerninger. Innslaget ble avsluttet med at Powell gikk ned fra talerstolen og fikk applaus av de fremmøtte.

Men ankerkvinnen i Dagsrevyen røpet seg med en setning som fikk undertegnede til å sperre opp øynene: Hun sa at talen var blitt godt mottatt både fra palestinsk og israelsk side! Dette rimet svært dårlig med det som Dagsrevyen hadde presentert — for å si det forsiktig. Jeg forsto raskt at her var det «ugler i mosen».

Senere på kvelden fikk våkne tv-seerne svar på sine bange anelser da TV 2-Nyhetene sendte talen til Colin Powell. Hva fikk seerne da vite? Utenriksministeren hadde sagt i sin tale at den palestinske oppstanden har kjørt seg fast i den selvødeleggende volden og terroren som rettes mot Israel. Og Powell fortsatte: «Palestinerne må forstå at de ikke blir hørt, og langt mindre vinner gehør, gjennom voldshandlinger, uansett hvor legitime krav de kommer med.»

Dette var sterke uttalelser fra en amerikansk minister med klar adresse til Arafat og PLO, - og de var åpenbart for sterke for NRK-Dagsrevyen! Honnør til TV 2-Nyhetene som fikk frem hele budskapet til Powell.

Som lisensbetaler krever undertegnede en mer balansert og troverdig reportasje fra Midtøsten i NRK. Jeg finner meg ikke i at Dagsrevyen lurer seerne med sine finurlige innslag som er fargelagt av deres pro-arabiske holdninger. Det er en stor skam at vi må flykte til konkurrerende kanaler for å få vite hva som virkelig skjer i denne brennbare konflikten!

Av Ove Eikje