KARI PEDERSEN TONE HERTZBERG, NTB— Min umiddelbare reaksjon er å stå på vedtaket vi har gjort: Å godta DLF-listen med Sigrun Sangolt Natås på topp, sier fylkesordfører Gisle Handeland.Handeland understreker at dette er hans personlige syn. Fylkesordføreren er på reise og slipper å ta stilling til det dilemmaet som fylkespolitikerne har fått på bordet.I Hordaland har fylkesvalgstyret allerede godkjent DLF-listen toppet med utbryterne fra Frp. Ulovlig landsmøte I går tikket det så inn et brev fra Kommunaldepartementet med beskjed om at Frp-utbryterne Dag Danielsen og Fridtjof Frank Gundersen ikke hadde rett til å innkalle til landsmøte i Det Liberale Folkepartiet, og innlevere stortingsvalglister i partiets navn.Departementet legger til grunn at sentralstyret som ble valgt på DLFs landsmøte i 1997, er DLFs hovedstyre etter valgloven. Blir denne avgjørelsen stående, vil ikke Frp-utbryternes stortingsvalglister være lovlige. Svar etter valget Departementet sender nå saken til Stortinget til avgjørelse. Problemet er at den først kommer til høsten, etter valget, når fullmaktskomiteen skal godkjenne valgresultatet. Hvis også Stortinget finner listene ugyldige og ugyldige DLF-lister har påvirket valgresultatet, vil omvalg være en nærliggende løsning.Fylkesordfører Gisle Handeland er oppmerksom på at velgerne i Hordaland dermed må gå til urnene to ganger. Men å legge DLF-listen til side er heller ikke risikofritt, påpeker han. - Hva hvis Stortinget kommer til motsatt konklusjon av Kommunaldepartementet og godtar DLF-listene? spør Handeland. Fikk ikke råd Fylkesordføreren er imidlertid sterkt kritisk til måten Kommunaldepartementet har opptrådt på. Fylkeskommunen ba om råd fra departementet både muntlig og skriftlig, men fikk det ikke.Da innhentet fylkeskommunen uavhengig juridisk hjelp og valgte å godkjenne listen. Kommunaldepartementet har unnlatt å gi råd, av formelle grunner, skriver NTB, siden departementet skal uttale seg i klagesaker til Stortinget. Også Stortingets direktør, Hans Brattestå, mener departementet burde uttalt seg før fylkesvalgstyrene startet godkjenningen av DLF-listen. Fristen for å godkjenne lister går ut i morgen.