Sturla var meget kritisk, og så det hele som meget udemokratisk. Dette faller på sin egen urimelighet. Varela-prosjektet har 11 000 underskrifter som krever vestlige markedsreformer.

Castros prosjekt har 8 millioner som krever fortsatt sosialisme. En leksjon i demokrati; 8 000 000 er mer enn 11 000. Tallenes tale er klar. For kubanere er demokrati at de selv skal få bestemme sin egen framtid. Om Henriksen ikke kan akseptere dette, er det han som er autoritær og udemokratisk. Tror han virkelig at man kan få 99 % av landets stemmeberettigede til å skrive under på noe de ikke er enig i?

(Man måtte fysisk gå til en av de 130. 000 stemmestasjonene og be om å få lov til å skrive under. Ingen sanksjoner ventet de som lot være. Setningen 8 millioner skrev under på er: «Cuba er en uavhengig og suveren sosialistisk stat av arbeidere, organisert av alle og for alles beste, i en forent og demokratisk republikk, for den fulle nytelse av politisk frihet, sosial rettferd, individuell og kollektiv velferd og menneskelig solidaritet». Hvordan kan Henriksen være så uenig i dette?)

THOR BERTELSEN