FN sier vi må redusere utslippene av klimagasser med hele 60-80 prosent, og Norge har forpliktet seg til å bidra. Vondt og vanskelig? En god start er å slutte å hive penger etter gassindustrien!

Et viktig virkemiddel for å redusere forurensende utslipp i Norge er grønne skatter og avgifter. Dersom du bruker olje, må du betale for de utslippene dette medfører gjennom en CO2-avgift. Brukerne av fossilgass på plattformene i Nordsjøen må også betale denne avgiften. Men så kommer det uforståelige: brukerne av fossilgass på land slipper å betale CO2-avgift! Det er den samme gassen som brennes, og det gir like store utslipp om den brennes på land eller ute på plattformene. Hvorfor skal ikke brukerne av fossilgass betale for de utslippene den medfører? I de fleste andre land må gass betale miljøavgiften på lik linje med annen fossil energi.

Denne særnorske subsidieringen av fossilgassen må stoppes. CO2-utslipp fra gass må avgiftsbelegges på lik linje med utslipp fra andre fossile kilder, slik at de miljøvennlige alternativene kan få et fortrinn. Vanskelig å redusere CO2-utslippene? Start med en konsekvent og rettferdig miljøavgift på fossilgass!

MARIT HEPSØ, NATUR OG UNGDOMS GASSNETTVERK