— Det er veldig gøy å skrive på data. Vi trenger ikke skrive bokstavene så veldig nøyaktig. Jeg tror vi skriver fortere når vi begynner i jobb, sier Erlend Stople Stenberg i klasse 3 A ved Kirkevoll skole. Bare én ting synes han er morsommere enn å skrive på datamaskinen, det er å bygge med klosser uten å rydde opp.

- En skriverevolusjon

— Jeg vil kalle dette en skriverevolusjon. Skolen har vært altfor opptatt av å lære barna å lese. Nå går vi motsatt vei. Vi lærer dem å skrive på en ny og morsommere måte. Datamaskinen er vårt hjelpemiddel, sier førsteamanuensis Arne Trageton ved Høgskolen Stord/Haugesund. Han leder et nordisk skriveprosjekt.

Tester som viser at tredjeklassingene i Norge leser dårligere enn før, har fått alarmklokkene til å ringe i Skole-Norge. Språktreningene i småskolen har dreid seg mye om å lytte, tale, lese og skrive. Arne Trageton starter med det siste. Han ber lærerne vente med blyanten.

Håndskriften bremser

— Stor vekt på håndskriften bremser barna. Her tar vi utgangspunkt i barnas ståsted. De er fulle av tanker. Nå får de lov til å skrive dem rett inn i datamaskinen fra første skoleår, påpeker Arne Trageton

— Det er litt vanskelig å finne bokstavene, men det er ganske gøy likevel, sier tredjeklassingene Hege-Cecilie Karlsen Mildestveit og Alexandra Sæle Michel. De skriver om fly. Først skriver de av, så kutter de og legger inn egne ord og opplevelser. Det finnes ikke bare én metode for å lære barn å lese og skrive. Ved Kirkevoll skole har en tredjeklasse brukt datamaskinen mye, mens en annen har arbeidet mer tradisjonelt. Begge klasser klarer seg godt og gjør det nokså likt i tester.

Bruker flere metoder

— Vi må fange barnas interesse på ulike måter. Barn er forskjellige. For å kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen må vi bruke forskjellige metoder, sier rektor Gudbjørg Lossius. Hun advarer skoler mot å gå fra en grøft til en annen. Å satse kun på datateknikken er ikke veien å gå.

Lærer Rita Hjellestad Hansen har ikke satset ensidig på datamaskiner og har kun tre pc-er i klasserommet. Hun har kombinert tegning og skriving på pc.

— Tegningen er barnas første grafiske uttrykk.

Fra første klasse uttrykker de seg bedre når de tegner og skriver på pc. De leker seg til skriveglede og får en grundig leseteknikk fordi de skriver mye, sier Rita Hjellestad Hansen.

I fjor eksploderte lesingen. Nå skriver også barna mer for hånd. Hver uke skriver de en tekst med håndskrift og en på maskin. Elevene synes det er gøyere å skrive for hånd.

fakta/skriveprosjekt

  • 14 klasser i Norden har fra 1. klasse lært å skrive bedre ved hjelp av datamaskin. To skoler i Bergen, Kirkevoll og Skranevatnet, deltar i prosjektet.
  • Gjennom prosjektet «Tekstskaping på datamaskin i 1.- 4. klasse» har elevene raskere lært de 29 bokstavene.
  • Elevene lager egne små lesebøker og aviser.
  • Tre-fire datamaskiner i klasserommet med tekstprogram er nok.
TEGNER OG SKRIVER: Vetle Fagerås Hope (nærmest) og Erlend Stolpe Stenberg lærer å uttrykke seg bedre ved å kombinere tegning og skriving..
FOTO: TOR KRISTIANSEN