Etter røykeloven, som i samsvar med følgende proposisjon av nyere dato, er en komplett fiasko, har våre folkevalgte lenge sittet på sine laurbær og betraktet dumskapen. Omsider fant de det for godt å skride til verket igjen – og nå settes kronen på verket med en virkelig suser!

Jeg gratulerer med en smidig innføring av forelegg til personer, hvis plikt til å anvende sikkerhetsbelte i buss, der den slags skulle foreligge, blir misligholdt.

I fare for å fremstå som en utopist og et ørkesløst petimeter, må jeg likevel undres over håndhevelsen av nevnte vedtekt.

I henholdt til gjeldende reglement skal en kontrollør fra trafikkstasjonene nådeløst og uten skrupler skride gjennom bussen og fortære innmaten i lommebøkene til en håndfull passasjerer.

Da kontrolløren ikke er gitt utvidet myndighet, og derfor ikke kan kreve legitimasjon, anmoder jeg alle yngre mennesker om å påberope seg status som mindreårig. Meg bekjent har fører av motorvogn det overordnede ansvar for at enhver under 15 år er propert bastet og bundet til setet.

At loven kan gi utspring for hemningsløs moro, skal heller ikke utelukkes.

En kan jo gi seg til kjenne som sjefen, typen til eksen ... Bare fantasien setter grenser, dere!

For de mindre vågale har man også preventive virkemidler. Idet en kontrollør entrer ekvipasjen, kan en ganske enkelt lette baken en anelse fra setet, da du vil bli regnet som stående, og følgelig fritatt fra all strafferettslig ansvar.

Så i påvente av neste konstitusjonelle vederkvegelse, får vi nyte dette siste skudd på stammen i fulle drag, og ønske politikerne god bedring.

KRIS SOLESNES