Å kommentere hver enkelt av påstandene og beskyldningene som Allan Christensen kommer med finner jeg ingen grunn til. Når mine visjoner for en byarena blir sammenlignet med Mussolinis, Francos, Ceausescus og tidligere statsledere i Sovjetunionen, faller det til et nivå som jeg liksom ikke kan ta helt seriøst. Langt mer alvorlig synes jeg faktisk beskyldningene er om at jeg ikke har engasjert meg til fordel for kunst og kultur i Bergen.

For som tidligere kommunalråd, varaordfører, ordfører og nå byrådsleder er det i tillegg til skole— og næringspolitikk ikke noe annet område jeg har brukt mer tid og engasjement på enn kunst og kultur. Dessuten kan ingen si noe annet enn at Bergen har tatt et krafttak for kunst og kultur gjennom hele 90-tallet og nå ved begynnelsen av et nytt århundre.

Plangrunnlaget er lagt i samarbeid med kunstnere og kulturarbeidere, og bevilgningene til kunst og kultur er økt på tross av store utfordringer innenfor eldreomsorg og skoleutbygging. Kulturbyåret er gjennomført. Bergen kommune har stilt opp flere ganger økonomisk for Kulturhuset USF og andre kulturarenaer. Bergen Kunstmuseum har fått overta Lysverkbygget. Jeg minner også om at flere politiske partier i bystyret kjemper mot at Bergen kommune i det hele tatt skal bruke penger, tid og engasjement på kunst og kultur.

At kunst og kultur er viktig og bør vektlegges enda mer er jeg helt enig i. Derfor er også byrådet omorganisert slik at vi har fått en egen byråd som kun har kultur som arbeidsområde. Vi har dessuten flere spennende kunst- og kultursatsinger på trappene.

Når det gjelder en ny byarena kan Allan Christensen ta det med ro dersom han frykter at kommunale millioner skal drysses over prosjektet. Byrådet har ingen planer om å foreslå bruk av kommunale kroner til byarena-prosjektet utover å tilrettelegge, ordne reguleringsmessige forhold og å være pådriver. Det tror jeg faktisk både næringslivet og Brann setter pris på, og byen skal faktisk også være til for dem. Min visjon for en byarena er at den også skal være en storstue for blant annet rockekonserter og opera. Det synes jeg Bergen trenger.

Realisering av en byarena krever privat kapital og det må være lov for en byrådsleder å si at en slik byarena også bør være et flott bygg. Altfor ofte har jo kritikken gått på at det er lagt for lite vekt på arkitektur og estetikk når nye store bygg reises i Bergen.

Allan Christensen bruker sterke ord når det gjelder hva han mener jeg skal bruke min tid på. Når jeg synes det er så viktig å satse på kunst og kultur er det bl.a. for å fremme enkeltmenneskets kreativitet og toleranse. Jeg trodde nettopp at et kjennetegn ved kunstnere var ikke å være trangsynt, men tvert imot å ha et bredt vidsyn og perspektiv på hva som bidrar til å gi menneskene et godt liv.

Derfor vil jeg som byrådsleder stå på både for å bygge bybane, flere og billigere barnehager, nye sykehjem, byarena og andre saker som jeg tror på.

Av byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen