Bergens Unge Høyre ønsker en jevnere kjønnsbalanse i Bergen kommunes toppledelse og sentraladministrasjon, og at byrådslederen sår tvil om dette i sitt innlegg i BT 14. mars forundrer undertegnede meget. Det har etter min oppfatning alltid vært en tverrpolitisk enighet om en jevnest mulig kjønnsbalanse i de styrende organer, og det minner derfor om furting fra byrådsledernes side når hun skyter mot Bergens Unge Høyre i denne saken.

Saken dreier seg nemlig ikke om hvem som mente hva først, men om hvordan vi skal nå den målsetting vi har satt oss. Jeg regner med at jeg har byrådslederens støtte når jeg krever flere kvinner i kommunens toppstillinger på tross av at vi ikke er medlem av samme parti. Meningen bak utspillet i BT forrige uken var, fra vår side, utelukkende å utfordre byrådslederen på byrådets likestillingspolitikk som ikke har vært tilfredsstillende. Blant kommunaldirektørene er 6 av 7 menn, og bedrifter der kommunen sitter på betydelige eierinteresser er 12 av 14 toppledere menn. Dette faktum forsøker tydeligvis byrådslederen å skyve under teppet når hun i sitt innlegg beskriver byrådets likestillingsarbeid. Hun mener byrådet er god på likestilling, og for å underbygge denne påstanden bruker hun kjønnsbalansen blant bydelsdirektørene. Ja, der har byrådet gjort en god jobb og det samme gjelder kjønnssammensetningen i byrådet, men det betyr ikke at kommunen er god på likestilling! I Oslo har en oppnådd en 50 prosents kvinneandel på kommunaldirektørnivå, seksjonsledernivå, virksomhetsledernivå, byrådsnivå, etc. Alle de viktige toppstillingene og ledernivåene under der har en jevn kjønnsbalanse i Oslo kommune, og den eneste grunnen til at situasjonen ikke er den samme i Bergen er byrådets manglende prioritering av dette arbeidet.

Dette erkjenner også byrådslederen i sitt innlegg, og det må sies å være meget prisverdig. En politiker som tør å innrømme sine feil, er en politiker som bør vises respekt. Men at en har anerkjent problemet betyr ikke at en har løst det. Bergens Unge Høyre foreslo i BT-utspillet at byrådslederen skulle ta initiativ til et lederrekrutteringsprogram for de ansatte, og på den måten sikre en jevn rekruttering av kvinner til kommunens toppledelse. Mette Nora Sætre fulgte opp utspillet fra Unge Høyre i mandagens bystyremøte med et spørsmål til byrådslederen, der hun etterlyste tiltak for å sikre bedre kjønnsbalanse i kommunen. Svaret var svært oppløftende. Byrådslederen kunne meddele Sætre og bystyret om at byrådet nå ville starte et rekrutteringsprogram for Bergen kommune … akkurat slik Bergens Unge Høyre anbefalte forrige uke. Vi kan bare takke byrådslederen for at hun innrømmer den manglende satsingen.

Av Harald Victor Hove,

formann

Bergens Unge Høyre