Som Strøm-Erichsen er kjent med ble Bergen Vitensenter etablert som stiftelse 12. mars 2001 etter at Bergen bystyre og byrådet hadde gjort positivt vedtak om å ruste opp fengselet til bruk for Vitensenteret. Bergen kommune og Hordaland fylke har bevilget driftsmidler til stiftelsen, og arbeidet har vært støttet faglig og økonomisk av Norges forskningsråd siden 1999.

Vår søknad om statlige driftsmidler til Utdanning— og forskningsdepartementet fikk vedlagt et støttebrev fra deg hvor du opplyser til departementet at Bergen kommune har vedtatt å stille fengselet til disposisjon for Bergen Viten-senter.

Stiftelsen er etablert av Vestlandets høyere undervisningsinstitusjoner, forskningsmiljøet i Bergen, NIF avd. Bergen, Bergen Næringsråd og NHO, avd. Hordaland. Det er etablert et unikt faglig samarbeid mellom disse institusjonene for å gi Bergen det beste vitensenter i Norden.

Planene for etableringen er ferdige, vi har fått gode signaler fra statsråd Kristin Clemet om mulighet for driftsmidler i 2003, og vi har fått bystyrets og byrådets vedtak på at fengselet skal pusses opp for 6,5 millioner kr.

Så kommer forslaget fra byrådet om å selge fengselet sammen med gamle tinghus. Ønsker ikke byrådet å følge positivt opp det arbeidet som er lagt ned fra Vitensenterets side, eller støtter opp om alle de entusiaster som har lagt ned et stort faglig arbeid uten noen form for vederlag? Vitensenteret har dessuten en intensjonsavtale med Bergen Brannhistoriske stiftelse om samarbeid. Tror du ikke dette kan bli to publikumsmagneter hvor vern gjennom bruk blir en enestående historisk mulighet?

Etablering av et vitensenter er et pedagogisk tiltak for å styrke realfag og teknologiske fag, og gi unge mennesker motivasjon, lyst og selvtillit til å velge disse fagområdene når de velger utdanning. Det er et offentlig ansvar, og med hjelp fra entusiastiske fagfolk og en offentlig bygning som stilles til disposisjon, kan stiftelsen få dette til. De har fått det til i Trondheim, og snart får de det til i Tromsø, Gjøvik og Bodø. Hva med Bergen?

Bergen Vitensenter har mange aktiviteter på gang: n Hydroprisen, et samarbeid med Hydro Bergen, er en realfagskonkurranse, hvor tre elever i videregående skole kan vinne tre stipend på 15.000 kr hver i tillegg til besøk på en plattform i Nordsjøen. 27 elever er påmeldt fra skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane, og 20. juni var innleveringsdato. Under forskningsdagene 20. september vil vinnerne få sine priser etter at en meget kvalifisert jury har vurdert oppgavene. * Bergen Vitensenter har tidligere gitt ca. 3000 skolebarn et gratis besøk til en interaktiv eksperimentutstilling. Med støtte fra Sparebank 1 Vest vil vi i september gi et nytt tilbud til skolene i hele Hordaland. Tilbudet er nettopp gått ut, og det er allerede påmeldt 9 skoler og ca. 700 elever.

  • Bergen Vitensenter og NIF har tatt initiativ til regionkonkurranse i robotbygging for barn i alderen 10–16 år. «FIRST LEGO League» er en verdensomspennende konkurranse, og Bergen er en av 18 atten byer i Skandinavia som skal lede til finalen Jönköping.
  • Alle vitensentre i Norden kommer til Bergen i november etter invitasjon fra Bergen Vitensenter. Her vil de blant annet få oppleve virtuell virkelighet både på CMR og Hydro. Besøk i det gamle kretsfengselet er også planlagt. Bergen gamle kretsfengsel er den riktige bygningen med den riktige beliggenheten for et vitensenter i Bergen.

Bergen bystyre har vedtatt dette, og alle planer som siden er gjort, er gjort i tillit til politiske vedtak.

Jeg anbefaler vår hjemmeside, og håper du vil gi Bergen muligheten til å få Vitensenteret etablert i det gamle kretsfeng-selet.

Av Asle Moldestad, styreleder