I går la finansbyråd Trond Tystad frem en etterlengtet rapport om konsekvensene av de tøffe innsparingene i sommer. Rapporten viser at byrådet har klart å skjerme eldre, men ikke skole og barnehage.

Ta fra barnevern

Eldresektoren har kuttet utgifter for mindre enn en halv prosent, mens skole har kuttet 2,1 prosent. Det er faktisk høyere beløp enn det bystyreflertallet har vedtatt.

— Vi har ikke greid å skjerme barn og unge godt nok, innrømmer finansbyråden overfor BT.

Byrådet vil nå gå en runde med de bydelene som har kuttet mest på skole og barnehage. Instruksen fra øverste hold blir å se på innsparingene en gang til.

I første runde ble barneverntjenester og sosialtjenester helt og fullt skånet for sparekniven. Nå vil finansbyråden at bydelene likevel vurderer å overføre penger fra disse to tjenesteområdene til skolene og barnehagene.

— Vi burde vel allerede i bystyret i juni stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å skjerme de to største tjenesteområdene (barn og eldre) når det tredje og fjerde største tjenesteområde, nemlig barnevern og sosialhjelp, skal være unntatt for innsparing, sier han.

Byrådet vil også be bydelene sørge for at skolene ser en gang til på hvor det er kuttet.

— Ingen skoler i Bergen er så fattige at det skal være nødvendig å tegne maten i heimkunnskapen, sier finansbyråden.

Men mer penger lover ikke Tystad. Her er det snakk om å kutte på andre måter.

BT skrev i går at Utdanningsforbundet har fått rapporter om over 100 lovbrudd i skolene på bare to uker.

Her er finansbyråden krystallklar. - Loven går foran budsjettbalansen. Skolene skal ikke bryte norsk lov, da får heller budsjettet gå i minus, sier han.

Høyre misfornøyd

Høyre sikret flertallet for kuttpakken byrådet la frem i juni, men krevde at barn og eldre i størst mulig grad skulle skjermes. Partiet har etter det gått knallhardt ut mot byrådet for ikke å følge opp vedtaket.

— Jeg er fornøyd med at vi har klart å skjerme eldre. Men på skole har vi ikke klart det. Jeg er svært misfornøyd med at skolebudsjettet faktisk er kuttet mer enn det vi vedtok, sier Mæland.

Tidligere har Høyre raslet med sablene og truet med å støtte mistillitsforslaget fra SV, dersom ikke eldre og barn skjermes i kuttprosessen.

Konsekvensrapporten som nå er lagt frem er neppe egnet til å felle byrådet, selv om Mæland ikke utelukker noe før partiet har behandlet saken.

— Jeg vil ikke spekulerer i dette med mistillit. Men det er klart at vi er misfornøyd med at barn og skole ikke er skjermet, slik vi forutsatte, sier Mæland.